Organisering av fremtidens arbeidsplass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forstå situasjonen:

Kartleggingen hjelper virksomheten forstå nå-situasjonen.

Skap grunnlag:

Kartleggingen samler erfaringer som grunnlag for overgangen til en «ny normal».

Kartlegg behov:

Kartlegger hvilke behov som bør ivaretas for å sikre en trygg overgang.

Organisering av fremtidens arbeidsplass

Restriksjonene knyttet til håndtering av Korona-viruset har stilt store krav til å tenke og jobbe på nye måter. Mange har raskt måtte lære seg nye måter å samhandle og løse oppgavene på. Både ledere og medarbeidere sitter nå med mange erfaringer som er viktige å ta med inn i beslutningsgrunnlaget når virksomheten skal planlegge overgangen til «den nye arbeidshverdagen». Nå er det en god anledning til å gjøre en kartlegging for å få et bredt grunnlag for å beslutte framtidig organisering som understøtter virksomhetens mål og strategi.

Avonova bistår med å systematisere erfaringene gjennom en digital kartlegging hvor alle ledere og ansatte får muligheten til å beskrive hvilke råd de ønsker å gi arbeidsgiver basert på egne erfaringer fra pandemien. 

Kartleggingen gjøres gjennom både spørsmål med forhåndsdefinerte svaralternativer og med bruk av åpne spørsmål og fritekst.  

Vi skal inn i en ny fase hvor mange faktorer er ukjente, og en oversikt over medarbeideres erfaringer og behov vil være uvurderlig for å skape en god framtidig arbeidsplass.

Hva er post korona kartlegging?

Avonovas fageksperter bistår virksomheter i hele prosessen fra utvikling av undersøkelsene, gjennomføring, rapportering av resultater og videre bistand i prosessen over i den nye normalen.

Undersøkelsen er en digital undersøkelse med en blanding av avkrysning og åpne spørsmål med rom for fritekst. Undersøkelsen består av fem hovedområder med mulighet for tilleggstema dersom det ønskes:

Kartlegging av nå-situasjonen: Erfaring med endring og ulike tiltak, arbeids- og samarbeidsforhold, ledelse, engasjement og arbeidsoppgavene.

Innhenting av erfaringer som er nyttig å ta med videre.

Ønske- og behovskartlegging: Ønsker om fleksibelt arbeidssted og tid, behov for fysiske møter, livsfasetilpasning, kollegastøtte og sosialt samspill.

Arbeidsplassen – hva kreves for å få utført jobben på en effektiv og kvalitativt god måte? Utstyr, kommunikasjon, samarbeidsmuligheter, ledelse.

Organisasjonstilhørighet og engasjement: Hva er viktig for den enkelte, for å sikre lojalitet og lav turnoverintensjon.   

 

Fyll inn skjemaet under for å få mer informasjon om tjenesten, og prat med en av våre rådgivere om hvordan Avonova kan bistå din virksomhet med en post korona kartlegging.

Kontakt oss

Ønsker du å høre mer om vår kartlegging tjeneste? Fyll inn kontaktskjemaet og bli kontaktet av en av våre rådgivere for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?