Til hovedinnhold
Møteplassen

Møteplassen

Støtte i oppfølgingen av ansatte med langtidsfravær, hyppige korttidsfravær, eller de som risikerer sykefravær.

  Bli kunde

  Om tjenesten

  Ledere har flere lovpålagte oppgaver i sitt arbeid. Oppfølging av sykefravær, også i et forebyggende perspektiv er en av disse oppgavene. Ansatte har rett på sykefraværsoppfølging, og ansatte har en plikt til å medvirke.

  Møteplassen er en arena som hjelper ledere og ansatte til å holde en fast og strukturert sykefraværsoppfølging. Dette gjelder for ansatte som står i langtidsfravær, har hyppig korttidsfravær, og ansatte som står i fare for å falle ut i sykefravær.

  Hvem er involvert?

  Ved å tilrettelegge for lovpålagte dialogmøter, detaljerte oppfølgingsplaner, og koordinering mellom relevante parter, sørger Møteplassen for at alle arbeider sammen mot å fremme en sunn arbeidsplass og tilrettelegge for enkeltes behov.

  I tillegg til den ansatte er andre deltakere i møteplassen nærmeste leder med personalansvar, eventuelt en representant fra HR, NAV, bedriftshelsetjenesten, lege kan inviteres inn ved behov. Det er også mulighet for den ansatte å ha med seg en tillitsperson om det er ønskelig.

  Alle partene har da taushetsplikt.

  Slik foregår det

  I Møteplassen vil lovpålagte dialogmøter, oppfølgingsplaner, søknader/tiltak fra NAV, og tiltak fra bedriftshelsetjenesten, Frisklivssentralen og andre aktører ivaretas. Målet er å lage gode prosesser som skal fungere for den enkelte ansatt og arbeidsgiver.

  Synes ledere og/eller ansatte hos din bedrift at det kan være vanskelig å vite om sine plikter og rettigheter i sykefraværsoppfølgingen? Dette vil vi opplyse om og ivareta i møteplassen.

  Arbeidstaker har ingen plikt til å snakke om diagnoser, men hva kan arbeidstakeren gjøre/ikke gjøre av arbeidsoppgaver, en eventuelt restarbeidsevne. I de sakene der vi ser at eksisterende arbeidsforhold ikke er forenlig med helsesituasjon til den ansatte, vil vi samarbeide med NAV, karriereveiledere og eventuelt andre aktører for å finne løsninger og gjøre viktige avklaringer.

  Spørsmål og svar

  Hva er Møteplassen?

  Møteplassen er en tjeneste levert av Avonova. Som en arena designet for å hjelpe ledere og ansatte med å opprettholde en strukturert og effektiv oppfølging av sykefravær, både forebyggende og under pågående fravær.

  Hvem er det ment for?

  Ansatte som har langtidsfravær, hyppig korttidsfravær, eller de som er i risiko for sykefravær, bør delta i Møteplassen for regelmessig oppfølging.

  Hvem er det som kan delta?

  Deltakerne inkluderer den ansatte, deres nærmeste leder med personalansvar, representanter fra HR, NAV, bedriftshelsetjenesten, og ved behov, en lege. En tillitsperson kan også delta etter den ansattes ønske.

  Hvor ofte avholdes Møteplassen?

  Møteplassen avholdes omtrent hver 4. til 6. uke, avhengig av behovet for oppfølging. Ansatte skal motta et informasjonsskriv og en fast agenda før de deltar i Møteplassen, for å forberede seg på diskusjoner og planlegging.

  Hva skjer med personlige helseopplysninger?

  Arbeidstakere er ikke pålagt å diskutere diagnoser, men fokuset vil være på arbeidskapasitet og eventuell restarbeidsevne. Alle deltakere i Møteplassen har taushetsplikt, og sensitive opplysninger håndteres konfidensielt.

  Hvordan håndteres konflikter eller personalsaker?

  Konfliktsaker og personalsaker skal håndteres utenfor Møteplassen, som utelukkende fokuserer på sykefraværsoppfølging.