Til hovedinnhold
Lederutvikling

Lederutvikling

For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Få tilbud

  Ledertrening for operative ledere

  Operative ledere (som team-, gruppe- eller arbeidsledere) utgjør det kritiske bindeleddet mellom produksjon og ledelsen. De er representanter for ledelsen der jobben gjøres, og har ansvar for fordeling og oppfølging av oppgaver, sikkerhet, kvalitet, etterlevelse, finne gode løsninger, og sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. De står overfor særskilte lederutfordringer, ofte som leder for tidligere kolleger, gjerne med et underkommunisert eller underforstått mandat.

  Komprimert, praktisk og arbeidsnært

  Ledertrening er praktisk lederutvikling med faste temaer, men med stor grad av tilpasning til gruppen og lokale utfordringer underveis. Ledertrening tilbys ofte til ledere som arbeider sammen, som ledergrupper inkl. støttefunksjoner. Slik etableres også likeverdig nettverk av personer som har nytte av å dele erfaringer og frustrasjoner, og som kan tilby støtte og hjelp fra andre i samme situasjon.

  Noen viktige temaer

  • Rolleforståelse og lederrollen

  • Kartlegging av deltagernes utfordringer i lederrollen

  • Å være arbeidsgivers representant

  • Påvirkning og praktisk kommunikasjon som leder

  • Direkte veiledning og tilbakemelding

  • Forebygge og håndtere konflikt

  • Stressmestring i arbeidshverdagen

  • Selvinnsikt: Hvordan påvirkes jeg og virker jeg på andre

  Engasjementsfremmende Ledelse

  Dette er et bedriftsinternt utviklingsprogram der ulike ledernivåer møtes til regelmessige hel- og halvdagssamlinger over et halvt til ett år. Programmet gir ledere forståelse for hvordan de kan styre og styrke eget, og ansattes engasjement mot å nå organisasjonens mål. Dette gjør vi gjennom å gi kunnskap om faktorer som mening, konflikthåndtering, psykologisk trygghet, kommunikasjon, endringsprosesser m.m.

  Den mest effektive måten å skape atferdsendring og utvikling på, er å trene på noe konkret. Innholdet i Engasjementsfremmende Ledelse er derfor i stor grad opplevelsesbasert og knyttet til praktisk hverdagsledelse.

  Den enkelte leder vil sitte igjen med konkrete og relevante teknikker, metoder og verktøy som vil gjøre den mer effektiv og handlekraftig som leder. Alle lederne vil da få en forståelse for sitt lederskap i bedriften, med felles lederprinsipper. Mellom samlingene møtes deltakerne til veiledning i små grupper for å jobbe med egne konkrete caser. Til sammen tilbyr vi seks samlinger og fem runder med veiledning, for å skape konkret adferdsendring.

  Ledergruppeutvikling

  Vi hjelper ledergrupper med å styrke sin interne samhandling til beste for organisasjonens måloppnåelse. Programmet bidrar til et godt samarbeidsklima i ledergruppen.

  Vi jobber med utvikling av hele gruppen gjennom trening, observasjon, refleksjoner og oppgaver, samtidig som vi sørger for å få frem styrkene til hver enkelt.

  Programmet er blant annet basert på Henning Bang og Thomas Midelfarts arbeid med Effektive Ledergrupper.

  Få råd fra eksperter

  Hos Avonova får du tilgang på kunnskapsrike fagfolk med lang erfaring i å skape friskere arbeidsplasser. 


  Våre eksperter