Til hovedinnhold
Kim Tore Vigdel

Kim Tore Vigdel

Spesialist i organisasjonspsykologi

Kim Tore Vigdel

Om Kim Tore

Kim Tore arbeider med management consulting, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling.

Kim Tore jobber sammen med et sterkt team av erfarne konsulenter og autoriserte psykologer i Avonova Census, som er Avonovas spisskompetansemiljø innen organisasjonspsykologi, organisasjon og lederutvikling. Han har jobbet som organisasjonspsykolog i Avonova siden 2015, og har erfaring fra et bredt spekter av bransjer og landsdekkende virksomheter. Kim Tore er også en god foredragsholder på en rekke temaer. Spesialkompetanse: • Problemløsning rundt psykososialt arbeidsmiljø • Konflikthåndtering, mekling og faktaundersøkelser • Organisasjonsutvikling og lederutvikling • Ulike typer arbeidsmiljøkartlegging, både intervjubasert og skjemabasert Eksempel på aktuelle prosjekter • Faktaundersøkelser i kommunale etater • Forundersøkelse og faktaundersøkelse i NAV • Personlighetstesting med «Big Five» (NEO-PI-3) og lederutvikling i kommunal etat • Faglig prosjektleder i medarbeiderundersøkelse (MTM) ved privat Maritim virksomhet • Kurs og kompetanseheving for ledere/verneombud/tillitsvalgte/nøkkelpersonell. • Krisehåndtering – for kommunale, statlige og frivillige humanitære virksomheter • Klageundersøkelse og forundersøkelser • Kompetanseheving på debrief og defuse • Lederutvikling med formål å bedre arbeidshelsen i virksomheter • Lederutvikling knyttet opp til leders personlighet • Kompetanseheving: Risikoer, Årsaker og råd relatert til karantene (COVID-19)

Spesialist i organisasjonspsykologi/cand.psychol. TJENESTEOMRÅDER: LederstøtteLederutviklingMedarbeiderundersøkelseFaktaundersøkelseKonflikthåndtering