Til hovedinnhold
Andreas Kolstø

Andreas Kolstø

Organisasjonspsykolog

Andreas Kolstø

Om Andreas

Andreas er faglig dyktig og flink til å skape engasjement. Han har lang erfaring med store strategi- og utviklingsprosjekter for norske og internasjonale selskaper.

Andreas jobber sammen med et sterkt team av erfarne konsulenter og autoriserte psykologer i Avonova Census, som er Avonovas spisskompetansemiljø innen organisasjonspsykologi, organisasjon og lederutvikling. I tillegg til sin brede erfaring med strategi- og utviklingsprosjekter for norske og internasjonale selskaper har Andreas også en stor portefølje med kulturendringsprosjekter, lederutviklings- og ferdighetstreningsprogrammer. Spesialkompetanse: • Lederutvikling, veiledning og coaching, teamutvikling • Kommunikasjon og kommunikasjonstrening, relasjonell kapital, jobbe med bedriftskultur • Strategi og omstilling: Mennesker som endringsdrivere for arbeidsmåter og organisasjoner • Psykologisk testing og psykometri (personlighet, evner, teamsammensetting og annet) • Bransjeerfaring fra bank, helseforetak, ISO-sertifisering og rekruttering

Eksempel på aktuelle prosjekter

• Konflikthåndtering i arbeidsmiljøer med utfordringer • Lederutvikling på alle nivåer, fra arbeidsformenn til ledergrupper • Veiledning av enkeltledere • Utvikling av psykometrisk testmetodikk (evner, ferdigheter og personlighet) • Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelser (MTM) • Webinarer om ledelse, selvledelse og medarbeiderskap, arbeidsmiljø, psykisk helse, tidsstyring og prioritering, stressmestring, kommunikasjon, endringsmestring, med mer. • Sluttvurderinger av kandidater i forbindelse med rekruttering Organisasjonspsykolog/cand.psychol. TJENESTEOMRÅDER: LederstøtteLederutviklingEndring og omstillingMedarbeiderundersøkelseAktivt medarbeiderskap og kulturutviklingKonflikthåndtering