Til hovedinnhold
Tor Erik Danielsen

Tor Erik Danielsen

Fagsjef arbeidsmedisin

Tor Erik Danielsen

Om Tor Erik

Tor Erik Danielsen er lege og spesialist i arbeidsmedisin. Han har doktorgrad i epidemiologi og over tretti års erfaring.

Tor Erik har gjennomført masterkurs ved BI med tema scenarielæring og samfunnsansvar. Danielsen har hatt lederoppgaver på sykehus og i bedriftshelsetjenesten.

Han var mangeårig medlem av spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin og representant i styret for Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF). Han har representert Norge i den europeiske spesialistforeningen (UEMS), og har nå i ti år samarbeidet om globale utfordringer innen arbeidshelse med kolleger i New Delhi, India.

Danielsen har regelmessige publikasjoner i det det norske arbeidsmedisinske tidsskriftet Ramazzini og har bidratt til et tyvetalls publiseringer i internasjonale fagtidsskrifter.

Han har engasjert seg i en rekke arbeidsmedisinske tema, for eksempel:

Innføring av tobakkskadeloven i arbeidslivet Forvaltning av bedriftshelsetjenesten og innføring av bransjeforskrift Kreftforekomst blant sveisere Toksikologiske og psykososiale følger av eksponering ved ulykkeshendelse Risikovurderinger ved toksiske, ergonomiske og organisatoriske eksponeringer i arbeidslivet. Utredninger av og sakkyndige vurderinger i yrkesskadesaker Helsemessige følger av skiftarbeid og arbeidstid Betydningen av bygg, arbeidslokaler og kontorutforming for helse Fremtidens arbeidsliv Vilkår for utdanningen av spesialister i arbeidsmedisin Internasjonalt samarbeid om faglige tema og bidrag til internasjonale initiativ for å utvikle kompetanse innen arbeidshelse.

Av Tor Erik