Til hovedinnhold
Lena Drange Nesland

Lena Drange Nesland

Fagsjef sykefravær

Ekspert Lena Drange Nesland

Om Lena

Lena er fagansvarlig for alt arbeid innen sykefravær i Avonova Helse.  Dette innebærer ansvar for å utvikle, bidra med kompetanseheving og kvalitetssikre prosjekter i sykefravær.

Lena har utdannelse innen  sykepleier med spesialutdannelse i astma og allergi. Hun har praksis fra både offentlig (sykehus) og privat sektor innen ulike helsefaglige områder.

De siste 10 årene har Lena jobbet med å utvikle og implementere helhetlig sykefraværsarbeid i Avonova. I dette arbeidet har Lena etablert flere ekspertteam i sykefravær ved Avonovas avdelinger i Norge.

I forbindelse med  Arendalsuka 2019 var Lena ansvarlig for å presentere sykefraværsprosjektene og Avonovas jobbhelserapport i panel sammen med STAMI , NAV og Helse og sosialdepartementet. I tillegg har Lena har ledet store sykefraværsprosjekter i flere kommuner og private bedrifter som har gitt svært gode resultater.

Søvn og 24 timers menneske har Lena knyttet tett sammen som en vesentlig del av HMS arbeidet. I dette arbeidete hadde hun tett kontakt med forskningsmiljøet i Nasjonalt kompetansesenter for Søvn.

Av Lena