Til hovedinnhold
Jan Norman Bjørkmo

Jan Norman Bjørkmo

Organisasjonspsykolog

Jan Norman Bjørkmo

Om Jan

Jan er spesialrådgiver i Avonova vedrørende arbeid med konflikter og krevende psykososialt/organsatorisk arbeidsmiljø

Jan jobber sammen med et sterkt team av erfarne konsulenter og autoriserte psykologer i Avonova Census, som er Avonovas spisskompetansemiljø innen organisasjonspsykologi, organisasjon og lederutvikling. Jan har over 20 års erfaring med kartlegging, vurdering, rådgivning og utvikling av arbeidsmiljø og personalledelse. Han er prosessleder, foredragsholder, kursholder og rådgiver, med særlig fokus på personalledelse og håndtering av konflikter og utfordringer i arbeidsmiljø, gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser og håndtering av omstillingsprosesser. Norman har også erfaring som nasjonal prosjektleder i Arbeidstilsynet – Psykososialt arbeidsmiljø. Spesialkompetanse: • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og konsekvenser for relasjonen medarbeider—organisasjon /organisasjonsutvikling, herunder også opplevelsen av ledelse og kultur. • Faglig prosjektleder medarbeiderundersøkelse MTM arbeidsmiljøkartlegging • Kartlegging og håndtering ved konflikter • Sunne omstillingsprosesser • Formidling knyttet til de nevnte områder

Eksempel på aktuelle prosjekter • Undersøkelser (med kontradiksjon) ved behov for beslutningsgrunnlag for overordnet ledelse • Gjennomføring MTM arbeidsmiljøkartlegging – opplæring nøkkelpersonell, oppfølging • Bistand ved planlagt organisasjonsendring – menneskelige faktorer • Foredrag om konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet (også web) Organisasjonspsykolog/cand.psychol. TJENESTEOMRÅDER: LederstøtteLederutviklingOrganisasjonsanalyseEndring og omstillingMedarbeiderundersøkelseFaktaundersøkelseKonflikthåndtering