Til hovedinnhold
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Vi hjelper dere med konfliktforebygging, kartlegging og løsninger.

  Bli kunde

  God konflikthåndtering er essensielt for arbeidsmiljøet.

  I de fleste bedrifter finnes det grobunn for misforståelser grunnet dårlig kommunikasjon, personlige motsetninger eller uklare retningslinjer eller roller. Dette kan føre til konflikter.

  Få ledere er i stand til å identifisere innholdet i konflikten tidlig nok, og mange vil helst se en annen vei når det skurrer blant medarbeiderne. Konflikter kan være svært tidkrevende å håndtere og er ofte infisert med negative følelser. Resultatet er at konflikter på arbeidsplassen får leve sitt eget liv for lenge, noe som kan føre til økt sykefravær og turnover. Dette kan vi hjelpe dere med.

  Vi tilbyr

  • Kursing i konflikters årsaker og konsekvenser samt konstruktiv konflikthåndtering og -forebygging. For ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere.

  • Rådgivning til arbeidsgiver om hvordan de bør håndtere «skurring» i arbeidsmiljøet.

  • Kartleggingsundersøkelser av arbeidsmiljøet. Intervjubasert eller med standardisert spørreskjema.

  • Konflikthåndtering (konfliktmekling) på arbeidsplassen.

  • Faktaundersøkelser Ved påstand mot påstand om alvorlige forhold i arbeidsmiljøet. Metoden ivaretar krav til forsvarlig etisk og juridisk saksbehandling for alle involverte parter, og inkluderer kontradiksjon. Resulterer i sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon om det har forekommet brudd på Arbeidsmiljøloven.

  • Samtaler med organisasjonspsykolog Sammen med medarbeiderne finner vi ut hva konflikten bunner i, og hvordan vi kan få til en positiv utvikling.

  • Fra ord til handling Rådgivning om hensiktsmessig prosess videre og hjelp til gjennomføring av tiltak.