Til hovedinnhold
Endring og omstilling

Endring og omstilling

Endringsledelse og forskningsbasert ledertrening.

  Bli kunde

  Større endringer påvirker virksomhetens bærekraft og arbeidsmiljø, og medarbeidernes psykiske og fysiske helse.

  Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn, kundeforventninger og andre rammebetingelser endrer seg. Noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Krav til endringsledelse og kontinuerlig omstilling vil derfor alltid være en del av arbeidslivet.

  Komplekse og langvarige endringer kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet både positivt og negativt. Dårlig planlagte endringer kan føre til angst, depresjon og muskel- og skjelettplager hos medarbeiderne, og gir seg ofte utslag i et konfliktfylt arbeidsmiljø, høy turnover og større sykefravær i bedriften. Godt planlagte endringsprosesser og forskingsbasert ledertrening bevisstgjør og istandsetter leder til å minske den helseskadelige effekten komplekse og stadig nye endringer har på medarbeiderne.

  Vi hjelper ledere med

  • fasilitering av risikokartleggingsprosesser

  • kontinuerlig medarbeiderpulsundersøkelse i endringsfasene

  • strategisk lederstøtte på virksomhetsnivå

  • lederutvikling: å lede i sunne endringsprosesser

  • individuell lederstøtte underveis

  Vi hjelper medarbeiderne med

  • workshop i endringsforståelse, påvirkning og dialog

  • «Puls i omstilling»: kartlegging av arbeidsmiljø og engasjement før, under og etter

  • individuell støtte underveis