Til hovedinnhold
Organisasjonsanalyse

Organisasjonsanalyse

Prosess som kartlegger, analyserer og foreslår tiltak for bedriften.

  Bli kunde

  I en organisasjonsanalyse ser vi på sammenhengene mellom organisatoriske rammebetingelser og det psykososiale arbeidsmiljøet.

  Den beste måten å skape vekst og resultater på, er gjennom å legge til rette for engasjement, helse og overskudd på alle nivåer i organisasjonen.

  Forskning viser at en rekke faktorer må være på plass for at arbeidsmiljøet skal bli godt. Nærværsfaktorer som jobbkrav, rolle, sosiale forhold, lederutøvelse og utviklingsmuligheter påvirker såkalte resultatfaktorer som arbeidsglede, trivsel, engasjement og slitasje.

  Vi hjelper dere med

  Vi kartlegger hvordan nærværsfaktorene og resultatfaktorene er fordelt på arbeidsplassen ved hjelp av nettbasert spørreskjema og/eller intervjubasert undersøkelse. Vi ser også på relevante data og statistikker i organisasjonen, i sammenheng med organisasjonens formål og strategiske utfordringer.

  Med resultatene av analysen kan dere utvikle tiltak som bedrer arbeidsmiljøet. Den er også et godt grunnlag for konkret organisasjonsutvikling.

  Analysen leveres av organisasjonspsykologer med lang erfaring innen organisasjon, strategi og ledelse.