Til hovedinnhold
Aktivt medarbeiderskap og kulturutvikling

Aktivt medarbeiderskap og kulturutvikling

Hjelp til å utvikle en engasjementsfremmende kultur.

  Bli kunde

  En god kultur i virksomheten krever både god ledelse og et godt og aktivt medarbeiderskap der alle trekker i samme retning.

  En sterk kultur preget av psykologisk trygghet og konstruktiv kommunikasjon bidrar til effektiv produksjon og teamleveranser. En kultur som skaper engasjement, bidrar dessuten til god jobbhelse.

  Utviklingsprogrammet «Aktivt medarbeiderskap»

  Vårt utviklingsprogram «Aktivt medarbeiderskap» leveres av erfarne og sertifiserte Avonova-konsulenter og består av tre halvdags-samlinger der ledere og medarbeidere fra samme enhet deltar på lik linje. Mellom samlingene får lederne sparring, slik at de selv kan arbeide videre med medarbeidere sine.

  Gjennom faglig input, refleksjon, øvelser og diskusjoner ser dere

  • hvordan medarbeidere og ledere kan bidra til at arbeidsgiver lykkes

  • hvordan medarbeidere og ledere forholder seg til arbeidsoppgavene sine

  • hvordan man kan spille kollegene sine gode

  Programmet kan tilpasses etter deres behov, og kan avholdes enten fysisk på arbeidsplassen eller digitalt.

  Kultur kan forstås som summen av all atferd på en arbeidsplass eller i et team. For å endre atferd trenger mennesker tid og tilvenning gjennom øving. Derfor er det viktig å understreke at vi alltid jobber med utviklingsprosjekter over en lengre periode, med felles samlinger, øvelser underveis og veiledning av lederne som leder det teamet som vil utvikle sin felles kultur.