Til hovedinnhold
Medarbeider-undersøkelse

Medarbeider-undersøkelse

Forskningsbasert og forankret i arbeidsmiljøloven.

  Få tilbud

  En god medarbeiderundersøkelse avdekker styrker, problemområder og potensial for vekst og utvikling.

  Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og medarbeiderundersøkelsen er et godt organisatorisk verktøy. Den svarer både på krav i arbeidsmiljøloven og er et viktig redskap for ledere når de skal utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet.

  En medarbeiderundersøkelse kan for eksempel fortelle om ledere og medarbeidere motiveres av arbeidsoppgavene sine, om de opplever at arbeidet er godt organisert, om relasjonene er gode og om de opplever tilknytning til bedriften. Den resulterer dessuten i verktøy og arbeidsmetoder dere kan bruke til å foreta konkrete handlinger og gjøre strategiske valg.

  MTM medarbeiderundersøkelse

  Vi tilbyr MTM medarbeiderundersøkelse. MTM står for «Medarbeider Tilfredshet Monitor» og er et verktøy for måling, analyse og rapportering av arbeidsmiljøet. Undersøkelsen er utviklet i Norge og bygger på norsk og internasjonal forskning om stress og motivasjon.

  MTM medarbeiderundersøkelse tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven § 3-1, der det blant annet står at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidsmiljøet i bedriften samt «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen». Den legger dessuten til rette for utvikling og medvirkning, noe som også vektlegges i arbeidsmiljøloven.

  MTM lederopplæring

  Som leder er du sentral i arbeidet med medarbeiderundersøkelser. Ved å involvere medarbeiderne og drøfte det undersøkelsen belyser i etterkant, legger du grunnlaget for vekst og utvikling.

  Vi tilbyr målrettet opplæring som gir deg forståelse, trygghet og ideer til å følge opp medarbeiderundersøkelsen på best mulig måte.

  Vi gjennomfører MTM lederopplæring internt i virksomheten din etter avtale.