Til hovedinnhold
Fremtidig arbeidsplass

Fremtidig arbeidsplass

Få konkret bistand til å utvikle en ny arbeidshverdag

  Bli kunde

  Vi hjelper dere med å håndtere alle dilemmaer knyttet til utviklingen av fremtidens arbeidsplass.

  Etter koronapandemien har mange norske arbeidsplasser blitt mer fleksible. Det å ha gode prosesser for raskt å kunne tilpasse seg krav fra omstendighetene, er et desidert konkurransefortrinn for bedrifter i dag. Med en kartlegging får dere et godt og bredt grunnlag for å bestemme hvordan dere skal organisere dere i fremtiden, for å sikre at virksomhetens mål og strategier blir nådd.

  Kartlegging av nå-situasjonen og utvikling av nytt rammeverk

  Vi hjelper dere med å gjennomføre en kartlegging der ledere og medarbeidere får mulighet til å gi arbeidsgiver råd om fremtidens arbeidsplass. Resultatene kan dere bruke til å utvikle og implementere et nytt rammeverk for arbeidet.

  • Få en god forståelse av nå-situasjonen.

  • Samle erfaringer dere kan bruke som grunnlag for overgangen til en «ny normal».

  • Kartlegg behov som bør ivaretas for å sikre en trygg overgang til fremtidens arbeidsplass.

  • Diskuter dilemmaer og risikovurder fremtidige rammeverk.

  • Bruk resultater fra kartleggingen og risikovurderingen til å beslutte og utvikle nytt rammeverk.

  • Implementer retningslinjene til beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

  Bistand til ledergrupper, arbeidsgrupper og personalgrupper

  Basert på kartleggingen eller organisasjonens egen oversikt hjelper vi dere med å finne gode løsninger innenfor organisasjonens rammer.