Til hovedinnhold
Krisehåndtering og krisetelefon

Krisehåndtering og krisetelefon

Hjelp før, under og etter en krise.

  Få tilbud

  Vi kan bistå dere i krisesituasjoner, både med støtte til ledere og nødvendig hjelp til medarbeiderne.

  En krise kan ramme hele eller deler av bedriften og medarbeiderne. Fordi mennesker takler kriser ulikt, vil noen ha behov for mer oppfølging enn andre. Vi kan hjelpe dere før, under og etter alle typer kriser, fra dødsfall, ran og vold til naturkatastrofer og terrorangrep.

  Vær forberedt på kriser

  For å kunne håndtere en krisesituasjon best mulig, er det viktig å være godt forberedt. Noen kriser kan dessuten forebygges. Vi tilbyr:

  • utarbeiding av kriseberedskapsplan

  • utarbeiding av krisehåndteringsrutiner

  • kriseberedskapsøvelse for å lære opp lederne i krisehåndtering

  Akutt krisehåndtering – krisetelefon

  Vi tilbyr tilgang til døgnbemannet krisetelefon. Via den kan både ledere og medarbeidere få akutt telefonisk støtte og rådgivning ved kriser, traumer, stress og sorg. Telefonen er bemannet av helsepersonell med spesialkompetanse på kriser, og kan bidra med:

  • råd og hjelp til leder i vanskelige situasjoner

  • hjelp til medarbeidere som har vært utsatt for en kritisk hendelse

  • psykologisk førstehjelp og rådgivning

  • råd og veiledning om akutte og konkrete tiltak

  • kartlegging av behovet for videre oppfølging

  Når krisen er over

  Etter en krise bør dere vurdere om virksomheten har gode nok beredskapsplaner og rutiner på plass. Vi tilbyr:

  • samtaler med ledere, grupper eller enkeltpersoner

  • gjennomgang av virksomhetens kriseberedskapsrutiner og beredskapsplaner

  • utarbeiding av nye av kriseberedskapsrutiner og beredskapsplaner

  • planlegging av kriseberedskapsøvelser

  Ring vår krisetelefon

  Krisetelefonen har åpent døgnet rundt hele året og treffes på telefon 81 00 24 00.

  Samtaler kan gjennomføres enten på telefon, videosamtaler på nett eller ved fysisk oppmøte dersom det er mulig. Det er viktig å merke seg at tjenesten kun skal benyttes etter avtale med din leder.