Til hovedinnhold
Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

En objektiv metode for å avklare mulige brudd på arbeidsmiljøloven.

  Få tilbud

  Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som den ivaretar sentrale prinsipper for god saksbehandling.

  Objektiv undersøkelse

  Faktaundersøkelse er en god metode når det er påstander om mobbing, trakassering eller utilbørlig atferd, eller hvis bedriften har fått pålegg fra arbeidstilsynet. Da er det behov for en metode som belyser saken best mulig og smatidig ivaretar prinsippet om kontradiksjon, slik at rettsvernet ivaretas.

  Om gjennomføringen

  Våre bedriftspsykologer gjennomfører en forsvarlig kartlegging som innebærer intervjuer med kontradiksjon. Resultatet er en sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon. Vår kompetanse dekker både menneskelige reaksjonsmønstre, juss, arbeidsmiljøloven og faktaundersøkelse som metode.

  Andre metoder

  Psykologene gir også råd om faktaundersøkelse er den riktige metoden for dere nå, elle rom det er bedre å bruke andre metoder – som klageundersøkelse, intervjubasert arbeidsmiljøundersøkelse eller konfliktmegling.