Til hovedinnhold
Tidspress: Arbeidsmengden er ikke alltid problemet

Tidspress: Arbeidsmengden er ikke alltid problemet

En naturlig tanke kan være å redusere arbeidsmengden til de ansatte som sliter med stress og utbrenthet. Men dette er ikke nødvendigvis løsningen.

Hva er den reelle årsaken til stress?

Stress er en viktig årsak til økt sykefravær. En naturlig tanke kan være å redusere arbeidsmengden til de ansatte. Men dette er ikke nødvendigvis løsningen.

Om du spør en kollega om hun eller han har for mye å gjøre, vil det vanlige svaret være "av og til." I praksis betyr det at de fleste av oss synes at vi har litt for mye å gjøre. En stressende arbeidshverdag trekkes ofte fram som en viktig årsak til uhelse og sykefravær på arbeidsplassen.

Jobbhelseundersøkelsen viser at tidspress er den faktoren flest arbeidstakere opplever utfordrende i arbeidshverdagen. Over halvparten av de spurte (51 prosent) kjenner på dette. En stor andel peker også på ressursknapphet (43 prosent) som en faktor det er utfordrende å forholde seg til i jobbsammenheng.

Mange faktorer som skaper stress

En naturlig tanke kan være at arbeidsgiver bør legge rette til for at de ansatte får litt mindre å gjøre. Men er det løsningen? Ikke nødvendigivs, i følge organisasjonspsykolog Audun B. Petersen fra Avonova Helse.

– Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass, og det er ingen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha mye å gjøre. Både ansatte og ledere bør skjermes fra å ha en for stor arbeidsmengde, men det er sjelden at det er arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til negativt stress, sier Audun B. Petersen.

Vi gjør et tankeeksperiment - se for deg tre ulike ansatte på vei hjem fra jobb:

  • Ansatt A har hatt en intens dag. Arbeidsoppgavene og utfordringene har stått i kø, men arbeidsoppgavene har vært spennende og hun har i stor grad kunnet styre hvordan hun skulle håndtere dem.

  • Ansatt B sin dag har vært litt mindre intens. Arbeidsoppgavene har vært like spennende som for ansatt A, men hun har måttet løse oppgavene på en annen måte enn hun selv ville foretrukket og har ikke hatt tilgang til hjelp, dvs. ressursknapphet.

  • Ansatt C har hatt en dag med passe arbeidsmengde. Hun har kunnet styre hvordan oppgavene skulle løses, men oppgavene har vært lite utfordrende.

Hvem av disse har opplevd minst negativt stress i løpet av arbeidshverdagen?

Det finnes ikke et standardsvar på dette spørsmålet. Den enkeltes kompetanse, motivasjon for oppgavene og forhold til arbeidsplassen, er blant mange faktorer som kan ha betydning. Men det er sannsynlig at ansatt A har opplevd mye spenning etterfulgt av mestring, ansatt B har opplevd mye frustrasjon, mens ansatt C har kjedet seg.

Tidspress alene er ikke nødvendigvis negativt

Du vil kanskje tenke at ansatt A opplevde tidspress, og det er for mange per definisjon ubehagelig. Men det er først når arbeidsmengden påvirker deg slik at du ikke ser det positive i oppgavene, at tidspresset blir en negativ belastning.

Når du må løse oppgavene på en annen måte enn du selv ville gjort, når du opplever ressursknapphet eller når du kjeder deg, er den negative belastningen til stede umiddelbart.

Ansatt A vil ganske sikkert ha opplevd engasjement i løpet av sin arbeidsdag. Jobbengasjement beskrives som en tilstand med positive følelser, preget av vitalitet, dedikasjon og fordypning. Ansatte som opplever en slik tilstand presterer bedre på jobb, har det bedre og opplever mindre belastning.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
6. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer