Til hovedinnhold
Betonmast økte trivsel og motivasjon på arbeidsplassen

Betonmast økte trivsel og motivasjon på arbeidsplassen

For Betonmast Innlandet er det viktig at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass å gå til. Derfor bygges en kultur der de ansatte blir sett og hørt.

Betonmast økte trivsel og motivasjon på arbeidsplassen

For Betonmast Innlandet er det viktig at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass å gå til. Derfor ønsket de å jobbe mer strukturert med å bygge en kultur der de ansatte blir sett og hørt. - For de fleste av oss er jobben en stor del av hverdagen. Det at vi føler oss sett og ivaretatt mens vi er på jobb er viktig for oss alle, sier faglig leder Erna Nyborg.

Et friskt blikk på saken

I arbeidet var det naturlig å involvere BHT. Betonmast og Avonova gikk derfor sammen om prosjektet "Veien til høyere motivasjon, trivsel og lavere sykefravær".

Erna mener det er lett å ha skylapper når det kommer til egen virksomhet, derfor var det viktig for henne å få med en objektiv partner som kommer inn med både fagkunnskap og friske øyne.

- Avonova har vært en veldig fin støttepartner for meg når vi har vært ute blant de ansatte for å høre om trivsel, motivasjon og behov. Siden Avonova er fagpersoner, stiller de nok litt andre spørsmål på nettopp dette med forebygging og friskarbeid, sier Erna.

Lederstøtte gir ekstra motivasjon

Det er krevende for ledere å jobbe med varige endringer i arbeidsmiljø. Store endringer skjer ikke over natten, og det kan være vanskelig å se de konkrete fremskrittene man gjør. Dette fikk også Erna føle på – det var til tider utfordrende å se fremskrittene og holde motivasjonen oppe. Da var det fint å sette seg ned med samarbeidspartnerne i Avonova for å gå gjennom alt som hadde blitt gjort i prosjektet. Erna fikk øynene opp for hvor langt arbeidet faktisk var kommet, og den positive effekten prosjektet allerede hadde hatt på de ansattes motivasjon og trivsel.

- Avonova har også vært en god støtte for meg som leder, med tanke på min egen motivasjon. Man kan fort bli sittende alene med disse prosjektene over flere år. Det å ha med meg fagekspertene våre fra Avonova har vært en stor støtte. De kjenner både meg og firmaet godt etter flere års samarbeid, og vi har en svært god dialog.

Begge parter må bidra

Erna synes det er nødvendig å få frem hvor viktig det er at ikke alt ansvar blir lagt over på BHT i prosjekter som dette. Virksomheten må også være motivert til å gjøre arbeidet. Det er lett å tenke at BHT skal komme inn å fikse alt, men det er ikke tilfelle. Erna forklarer at det er viktig at virksomheten forstår at dette er et samarbeid. Virksomheten må selv definere hva de trenger, og de må kommunisere godt med BHT om hvordan temperaturen i arbeidsmiljøet er. Erna føler at dette samarbeidet hvor begge parter jobber aktivt for å oppnå målene er noe de har klart å få til i Betonmast.

– Sånn jeg opplever det, har jo egentlig dette samarbeidet vært en solskinnshistorie fra A til Å. De vi jobber med fra Avonova er profesjonelle aktører som har bistått og bidratt når jeg har hatt behov for det. Også hjelper det at fagekspertene er ute og jobber med andre også, så de har mye erfaring de kan trekke inn i prosjektene våre, forteller Erna.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer