Til hovedinnhold
Ekspertbistand

Ekspertbistand

Ekspertbistand er en refusjonsordning fra NAV som skal hjelpe en ansatt og arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. Avonova er en godkjent og nøytral leverandør av dette.

  Få hjelp til en bedre arbeidshverdag

  Sykefravær er ofte sammensatt av flere faktorer, og det er tydelige sammenhenger mellom jobb, privatliv og søvn. Sykefravær kan være en krevende og kostbar utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi vet at når man er lengre borte fra arbeidsplassen, er det ofte krevende å komme tilbake.

  Det er derfor viktig å finne løsninger som kan redusere sykefraværet. Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning. Dette er en offentlig støttet tjeneste i samarbeid med NAV, og et virkemiddel i IA-avtalen.

  Med eksperthjelp fra Avonova, får du tilgang til en rådgiver som har den ekspertisen du trenger for å finne løsninger på sykefraværsutfordringer som dere måtte ha på arbeidsplassen.

  Hvem kan søke om ekspertbistand?

  Det er visse kriterier for å kunne søke NAV om økonomisk støtte til ekspertbistand:

  • Det må foreligge et tidligere legemeldt sykefravær

  • Det må være snakk om langvarig og/eller hyppig sykefravær

  • Det må dokumenteres tidligere forsøk på tiltak som ikke har ført til noen løsning

  • Begge parter må ønske hjelp

  For mer informasjon om kriteriene rundt søknadsprosessen, besøk NAVs hjemmeside.

  Dette hjelper vi deg med

  Eksempler på tjenester vi kan levere:

  • Kartlegging av årsaker til sykefravær

  • Samarbeidsmøter

  • Støttesamtaler

  • Helsesamtale med lege

  • Funksjonsvurdering

  • Arbeidsevnevurdering

  • Arbeidsplassvurdering

  • Konflikthåndtering

  • Veiledning innen søvn samt fysiske og psykiske helseplager

  • Rapport etter gjennomført bistand

  Hvem er Avonova?

  Avonova er Nordens ledende leverandør av bedriftshelsetjenester.

  Vi har et stort tverrfaglig team med høy fagkompetanse innen arbeidsmiljø og HMS arbeid. I tillegg bistår vi med spesialtilpassede tjenester innen psykososialt og utfordrende sykefraværsarbeid.

  Alle våre avdelinger har et sykefraværsteam som bistår bedrifter i ulike bransjer med sykefraværsarbeid og ekspertbistand.

  Vi leverer ekspertbistand både til eksisterende kunder og kunder som ikke har avtale med oss, men som trenger bistand knyttet til utfordrende sykefraværsaker. Vi leverer tjenester innen sykefravær både digitalt og fysisk over hele landet.

  Ekspertbistand er en tillegstjeneste som leveres utenfor BHT-kontrakt, dette er også påkrevd av NAV for å få innvilget midlene.

  Vi benytter følgende fagressurser i dette arbeidet: bedriftsleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, organisasjonspsykologer, søvnveiledere, yrkeshygienikere og HMS rådgivere.