Til hovedinnhold
Personlig fraværshjelp

Personlig fraværshjelp

Personlig oppfølging av sykefravær for en ansatt. Få hjelp til å finne triggere for sykefravær på individ- og organisasjonsnivå.

  Bli kunde
  Kvinne sitter i en sofa og ser ut av vinduet. Grått vær, og kvinnen ser sliten ut.

  Hvordan bistår vi i Avonova som eksperter i sykefraværssaker?

  1. Vi kartlegger den ansatte i en helhetlig kartleggingssamtale med fokus på triggere i arbeidsmiljøet og individet i et 24-timers perspektiv. Kartleggingssamtalen gjennomføres av helsepersonell og er taushetsbelagt.

  2. Vi gjennomfører tre-parts møte sammen med leder og ansatt. Vi har fokus på medvirkning og tilretteleggingsplikt. Sammen blir man enige om hvilke tiltak som er aktuelle å igangsette, for at den ansatte skal unngå sykemelding, komme tilbake på jobb eller i noen tilfeller finne et annet arbeidssted.

  3. Avonova igangsetter skreddersydde tiltak til den enkeltes utfordringer og setter i gang prosess med nødvendige aktører (arbeidsplass, NAV og fastlege). Dette for å finne frem til de beste løsninger og varig effekt.

  3 perspektiver må balanseres for å oppnå varig reduksjon i sykefravær

  • Hverdagen til den enkelte ansatte - hvordan mennesket fungerer daglig i et 24-timers perspektiv

  •  HMS-arbeidet som blir gjort systematisk på arbeidsplassen - tiltakene som skal virke effektivt og forebyggende

  • Arbeidsmiljøet som den ansatte jobber i hver dag - både det psykososiale aspektet og hvordan arbeidet blir organisert og ledet

  Egen rådgiver - tilgjengelig for deg

  Med denne tjenesten får du som leder:

  • Din egen personlige rådgiver

  • Bistand med å søke tilskudd til ekspertbistand

  • Kartleggingssamtale for den ansatte og tre-parts møte

  • Hjelp med å utarbeide rapporter og forslag til tiltak

  Steg 1: Bistand til å søke tilskudd

  Et virkemiddel i IA avtalen er eksperttilskudd. Bedriften kan søke om tilskuddet for den ansatte via NAV Arbeidslivssenter. Avonova bistår med søknaden ved behov.

  Steg 2: Påmelding til lederkurs i sykefravær

  Leder får tilgang til et digitalt lederkurs i sykefravær - forebygging og oppfølging, levert av Avonova. Personlig rådgiver bistår med påmelding.

  Steg 3: Kartlegge årsakene til sykefraværet

  I samarbeid med leder settes det i gang en-til-en taushetsbelagte kartleggingssamtaler med den ansatte. Funn i kartleggingssamtalene vil danne grunnlag for anbefalte tiltak på organisasjonsnivå som blir presentert i en rapport.

  Målsetningen med å gjennomføre kartleggingssamtale med ansatte er å forebygge og redusere sykefravær, samt bistå med avklaringer i vanskelige saker.

  Steg 4: Iverksette målrettet tiltak og rådgivning

  Etter kartleggingen er gjennomført og årsakene til sykefraværet er avdekket, vil Avonova Helse foreslå hensiktsmessige tiltak.

  Tiltakene som avtales vil deretter iverksettes gjennom et oppfølgingsløp som strekker seg over en periode på enten 3 eller 6 måneder - avhengig av hvor omfattende saken er.

  Hvem er Avonova?

  Avonova er Nordens ledende leverandør av bedriftshelsetjenester.

  Vi har et stort tverrfaglig team med høy fagkompetanse innen arbeidsmiljø og HMS arbeid. I tillegg bistår vi med spesialtilpassede tjenester innen psykososialt og utfordrende sykefraværsarbeid.

  Alle våre avdelinger har et sykefraværsteam som bistår bedrifter i ulike bransjer med sykefraværsarbeid og ekspertbistand.

  Vi leverer ekspertbistand både til eksisterende kunder og kunder som ikke har avtale med oss, men som trenger bistand knyttet til utfordrende sykefraværsaker. Vi leverer tjenester innen sykefravær både digitalt og fysisk over hele landet.

  Ekspertbistand er en tillegstjeneste som leveres utenfor BHT-kontrakt, dette er også påkrevd av NAV for å få innvilget midlene.

  Vi benytter følgende fagressurser i dette arbeidet: bedriftsleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, organisasjonspsykologer, søvnveiledere, yrkeshygienikere og HMS rådgivere.