Til hovedinnhold
8 varselsignaler på at en ansatt sliter psykisk

8 varselsignaler på at en ansatt sliter psykisk

Det er helt normalt at en eller flere ansatte sliter med psykiske plager. Det kan imidlertid være vanskelig å oppdage hvem som sliter, og vite hvordan du kan hjelpe dem.

Sengeliggende person på mobilen

Tegn du bør se etter

Sliter vi med psykisk helse, er det ofte ikke synlig på utsiden. Det er ikke som en brukket arm eller en influensa. Og nettopp derfor er det så viktig å komme tidlig i dialog for å forebygge sykefravær. Her er typiske varselsignaler på at en ansatt sliter psykisk:

  • Unngår kollegaer

  • Trekker seg tilbake fra det sosiale arbeidsmiljøet

  • Avstår fra å delta i lunsj- og kaffepauser

  • Blir mer irritert

  • Blir aggressiv

  • Viser endring i arbeidsprestasjon

  • Har mer fravær

  • Virker trøtt i møter

Psykisk helse er et tema mange ledere synes det er vanskelig å ta opp, viser Avonovas jobbhelserapport.

Slik hjelper du en ansatt med psykiske plager

Når ansatte sliter, kan det være en utfordring at du som arbeidsgiver både er leder og medmenneske. Du har et arbeidsmiljøansvar, samtidig som den ansatte er en person du har har forholdt deg til i lang tid. Selv om psykiske helseplager ikke er uvanlig, er det fortsatt vanskelig for mange å snakke om. Det er ofte knyttet mye skam og skyld til opplevelsen av å ikke mestre livet. Dette er viktig å ta med seg når man går medarbeideren i møte.

I de fleste sammenhenger er det smart å være ærlig, ta opp hva som konkret er problemet og vis åpenhet. For eksempel om en ansatt har trukket seg unna lunsjen eller at arbeidsprestasjonene har endret seg.

Vær konkret og gi tydelige eksempler slik at medarbeideren ikke må tolke hva du mener. Forsøk å få tak i hvordan medarbeideren opplever egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver, og få samtalen inn på hva som er behovet fremover. Bli enige om en ny oppfølgingssamtale.

Det er viktig at du som leder følger opp alt som er avtalt, for å skape tillit og forutsigbarhet for den ansatte. Ofte kan psykiske plager inkludere opplevelsen av kaos, da er det viktig å skape tydelige rammer og innhold.

Er du usikker på hvordan du skal legge opp et møte som dette? Kontakt oss i skjemaet under for ytterligere råd og tips.

Endring krever en god leder

Corona-Pandemien har endret måten vi jobber på – alle er ikke nødvendig samlet på jobb lenger. For noen foregår all dialog med leder gjennom e-post eller videomøter.

Prøv derfor å skape en kultur for hvordan dere samhandler på digitale plattformer, og vær tydelig på om kamera skal være av eller på. Da skaper du en tydelig tilstedeværelse og en større grad av sosial tilhørighet, også i digitale flater.

Når folk sitter mer spredt og treffpunktene er færre, er det spesielt viktig å ta seg tid til hver enkelt ansatt. Skap forutsigbarhet i oppfølgingen av medarbeidere ved å avholde regelmessige samtaler. Avklar hvor og når, og kanskje er en tur ute vel så nyttig som en samtale på kontoret.

Er du som leder interessert i å vite hvordan Avonovas bedriftshelsetjeneste kan tilrettelegge for gode, psykososiale arbeidsmiljøer eller hjelpe dine enkeltansatte som har psykiske plager? Ta kontakt med oss i skjemaet under, så svarer vi deg raskt.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer