Til hovedinnhold
Skap et arbeidsmiljø som gir mindre sykefravær

Skap et arbeidsmiljø som gir mindre sykefravær

Motsatsen til sykefravær er nærvær. Forskning viser at det å skape engasjement, arbeidsglede og tilhørighet kan bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær.

Person ligger avslappet og leende på gulvet i et konferanselokale.

Møt høye krav med nok ressurser

Når forhold på arbeidsplassen bidrar til helseutfordringer og sykefravær, handler det ofte om hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt. For mye å gjøre, høye krav til effektivitet, ressursknapphet og konflikter mellom kollegaer og/eller ledelsen er vanlige utfordringer i et moderne arbeidsliv.

En første innskytelse kan være at dere må redusere krav, utfordringer og press for å redusere sykefraværet. Forskning viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Vår organisasjonspsykolog Kristin Dille sier at det kan være mye mer konstruktivt å møte høye krav med tilstrekkelige ressurser. Tør du stille krav til medarbeiderne dine?

Fokuser på medarbeidernes sterke sider

Gjennom vår Medarbeiderundersøkelse MTM[LKJ1] , utført på rundt 30 000 medarbeidere i norske virksomheter over fem år, vet vi mye om hva som bidrar til engasjement, arbeidsglede og tilhørighet.

Å fremme engasjement og arbeidsglede samt motvirke utmattelse gjennom god daglig ledelse, er lønnsomt og forebygger sykefravær. Men hva må du som leder gjøre for å øke engasjementet blant medarbeiderne?

Mye er gjort hvis du klarer å fokusere på det positive. Det viser seg at hvis vi lærer ledere å bygge på medarbeidernes styrker, har det mye mer effekt på engasjementet i organisasjonen enn hvis man fokuserer på svakhetene, sier Dille.

Lær mer på Lederkurs i medarbeidersamtalen

Øk lederkompetansen med systemer og struktur

For ledere er det å ta gode valg gjennom arbeidsdagen noe som krever øvelse og bevissthet. Det handler ikke bare om talent og personlige egenskaper, men også om systemer og struktur som støtter lederen i hverdagen og bygger kompetanse i organisasjonen.

Dere vil få mye igjen for å arbeide systematisk med faktorer som forskningen viser er positive drivere. Det kan for eksempel være tilbakemeldinger, utfordringer og avklaring av roller.

Systemer og strukturer bidrar også til en tydelig retning i arbeidet, og reduserer sannsynligheten for at lederstilen blir preget av tilfeldigheter. Vår metode for å skape en arbeidshverdag som påvirker de ansattes helse, engasjement og produktivitet positivt, har derfor en strukturert tilnærming til seks hovedområder:

  • meningsfulle oppgaver

  • organisatoriske ressurser

  • utvikling av en god tilbakemeldingskultur

  • mulighet for å påvirke

  • kompetanse og læring

  • samarbeid og inkluderende miljø

Lær mer på HMS-kurs for ledere


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Publisert
2. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer