Til hovedinnhold
Skap et arbeidsmiljø som gir mindre sykefravær

Skap et arbeidsmiljø som gir mindre sykefravær

Motsatsen til sykefravær er nærvær. Forskning viser at det å skape engasjement, arbeidsglede og tilhørighet kan bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær.

Person ligger avslappet og leende på gulvet i et konferanselokale.

Møt høye krav med nok ressurser

Når forhold på arbeidsplassen bidrar til helseutfordringer og sykefravær, handler det ofte om hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt. For mye å gjøre, høye krav til effektivitet, ressursknapphet og konflikter mellom kollegaer og/eller ledelsen er vanlige utfordringer i et moderne arbeidsliv.

En første innskytelse kan være at dere må redusere krav, utfordringer og press for å redusere sykefraværet. Forskning viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Vår organisasjonspsykolog Kristin Dille sier at det kan være mye mer konstruktivt å møte høye krav med tilstrekkelige ressurser. Tør du stille krav til medarbeiderne dine?

Fokuser på medarbeidernes sterke sider

Gjennom vår Medarbeiderundersøkelse MTM[LKJ1] , utført på rundt 30 000 medarbeidere i norske virksomheter over fem år, vet vi mye om hva som bidrar til engasjement, arbeidsglede og tilhørighet.

Å fremme engasjement og arbeidsglede samt motvirke utmattelse gjennom god daglig ledelse, er lønnsomt og forebygger sykefravær. Men hva må du som leder gjøre for å øke engasjementet blant medarbeiderne?

Mye er gjort hvis du klarer å fokusere på det positive. Det viser seg at hvis vi lærer ledere å bygge på medarbeidernes styrker, har det mye mer effekt på engasjementet i organisasjonen enn hvis man fokuserer på svakhetene, sier Dille.

Lær mer på Lederkurs i medarbeidersamtalen

Øk lederkompetansen med systemer og struktur

For ledere er det å ta gode valg gjennom arbeidsdagen noe som krever øvelse og bevissthet. Det handler ikke bare om talent og personlige egenskaper, men også om systemer og struktur som støtter lederen i hverdagen og bygger kompetanse i organisasjonen.

Dere vil få mye igjen for å arbeide systematisk med faktorer som forskningen viser er positive drivere. Det kan for eksempel være tilbakemeldinger, utfordringer og avklaring av roller.

Systemer og strukturer bidrar også til en tydelig retning i arbeidet, og reduserer sannsynligheten for at lederstilen blir preget av tilfeldigheter. Vår metode for å skape en arbeidshverdag som påvirker de ansattes helse, engasjement og produktivitet positivt, har derfor en strukturert tilnærming til seks hovedområder:

  • meningsfulle oppgaver

  • organisatoriske ressurser

  • utvikling av en god tilbakemeldingskultur

  • mulighet for å påvirke

  • kompetanse og læring

  • samarbeid og inkluderende miljø

Lær mer på HMS-kurs for ledere


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Sist oppdatert
10. oktober 2022

Les mer