Til hovedinnhold
Tips til gjennomføring av medarbeidersamtalen

Tips til gjennomføring av medarbeidersamtalen

En medarbeidersamtale er ikke noe ledere er lovpålagt å gjøre, men det er et verdifullt verktøy du absolutt bør bruke. Gjør du det riktig, blir resultatet engasjerte, fornøyde og effektive ansatte. Her får du råd om hva du som leder bør tenke på.

To personer i hyggelig samtale med hver sin laptop.

Hva er en medarbeidersamtale?

Som leder har du naturlig nok jevnlige samtaler med medarbeiderne. Men en medarbeidersamtale skal gi noe mer enn en kjapp oppdatering på leveranser og oppgaver. Medarbeidersamtalen gir arbeidstakeren mulighet til å bidra til sin egen utvikling. Den skal også være et verktøy for eventuell tilrettelegging og kompetanseheving.

Leder må sette agendaen

Det er likevel leder som først og fremst bør sette agendaen for møtet. Det holder ikke å spørre «Har du det bra? Er det noe du ønsker å ta opp?»

– Mange ledere jeg har snakket med opp gjennom årene forteller om medarbeidersamtaler som ble fort unnagjort, fordi den ansatte ikke hadde noe å si. Men det er du som leder som skal hente ut det du ønsker av medarbeideren. Du har som oppgave å forvalte humankapitalen og skape jobbengasjement. Da må du finne ut hva som er nøkkelen til dette for hver enkelt. Du skal ikke bare utvikle avdelingen som helhet, men også hvert enkelt individ, sier seniorrådgiver i Avonova Øyvind Bjørge.

Ikke lovpålagt, men et verktøy du bør bruke

Medarbeidersamtaler er ikke lovpålagt, men det er ikke lurt å velge dem bort av den grunn. Det er et verktøy basert på viktige prinsipper i Arbeidsmiljøloven §4-2, som stiller krav til arbeidsgiver om tilrettelegging, medvirkning og utvikling. Det betyr at hvis du velger å droppe medarbeidersamtaler, må du forsikre deg om at du har andre virkemidler som ivaretar disse prinsippene.

Det er normalt medarbeiderens nærmeste leder som har ansvaret for at samtalen gjennomføres. Før koronapandemien var det mest vanlig å ha medarbeidersamtaler en gang i året. I den nye hybride arbeidshverdagen kan det være lurt å ha medarbeidersamtaler oftere.

Ikke frivillig å delta

For medarbeideren er ikke medarbeidersamtalen frivillig. Det er en naturlig del av arbeidsgivers styringsrett og medarbeiderens medvirkningsplikt som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Det er noe medarbeideren forplikter seg til når hen skriver under arbeidskontrakten. Medarbeidersamtalen skal brukes til å optimalisere den arbeidskraften du har til rådighet. Den er et verktøy for endringsledelse.

8 tips til en vellykket medarbeidersamtale

Det er mye å ta hensyn til for at medarbeidersamtalen skal bli god. Vi har gjort det enklere for deg med åtte konkrete tips. Nederst i artikkelen finner du også en mal du kan laste ned gratis, med spørsmål du kan bruke under samtalen.

Gratis mal til medarbeidersamtalen

Vi har gjort det enklere for deg ved å lage en mal for medarbeidersamtalen du kan bruke som grunnlag. Skjemaet inneholder en rekke spørsmål som hjelper deg med å kvalitetssikre at resultatet av medarbeidersamtalen blir verdifullt både for virksomheten og medarbeideren.

Hovedpunkter i malen:

  • oppfølging av forrige samtale

  • mål, oppgaver og resultater

  • arbeidsmiljø

  • faglig og personlig utvikling

Last ned mal med spørsmål til medarbeidersamtalen her


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Tor Erik Danielsen
Fagsjef arbeidsmedisin
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer