Til hovedinnhold
Bli en bedre leder

Bli en bedre leder

De fleste har høye forventninger til leder, og konsekvensene av dårlig ledelse på jobb kan bli store.

En fornøyd mann som står i undervisningsrom

Hopp til innhold

Tør du å stille krav til medarbeiderne dine?

I Norge har de fleste virksomheter en flat hierarkisk struktur. Derfor kan det være vanskelig å skulle stille strenge krav til medarbeiderne.

Men de fleste presterer bedre når de blir stilt krav til. Får man positive utfordringer på jobb, øker engasjementet og arbeidsgleden.

Hvordan utvikler du selvledelse hos medarbeiderne?

Selvledelse er å ha evnen til å lede og motivere seg selv for å nå ønskede mål. God selvledelse reduserer stress og angst, samtidig som det skaper mestring, trivsel og høyere kvalitet på jobben som utføres.

Når man skal lede seg selv, må man ta bevisste valg, ikke la seg styre av instinkter og gamle vaner. Et eksempel er å velge å svare på den e-posten som er viktigst først, ikke den som tilfeldigvis kom sist.

For å utvikle god selvledelse hos medarbeiderne, er det essensielt at du

  • avklarer målsetninger og forventninger

  • gir løypemeldinger og justerer underveis

  • følger opp leveranser og resultater

Hvordan gjennomfører du medarbeidersamtalen?

En medarbeidersamtale er et verdifullt verktøy du absolutt bør bruke. Gjør du det riktig, får du engasjerte, fornøyde og effektive ansatte.

Medarbeidersamtalen gir arbeidstakeren mulighet til å bidra i sin egen utvikling, og den skal være et verktøy for eventuell tilrettelegging og kompetanseheving.

Du som leder bør sette agendaen for samtalen. På forhånd bør du ha kartlagt medarbeiderens kompetanse – og hvilken kompetanse virksomheten har bruk for.

Under samtalen er det viktig å stille åpne spørsmål som krever refleksjon. Det kan være spørsmål

  • om hva som har skjedd siden den forrige medarbeidersamtalen

  • om mål, oppgaver og resultater

  • om arbeidsmiljøet

  • om medarbeiderens faglige og personlige utvikling


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
1. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer