Til hovedinnhold
Slik blir du god på selvledelse

Slik blir du god på selvledelse

Hjemmekontor og hybridløsninger er fremtiden for mange arbeidsplasser. Det betyr også mer fokus på selvledelse. Men er alle godt nok rigget for dette?

Slik blir du god på selvledelse

Hjemmekontor og hybridløsninger er fremtiden for mange arbeidsplasser. Det betyr også mer fokus på selvledelse.

Men ikke alle har de riktige forutsetningene for god selvledelse uten hjelp og støtte. Hva gjør du da?

Selvledelse er ikke et nytt begrep. Faktisk har det vært ansett som et eget forskningsområde i over 30 år. Men de siste årene har mange fått erfare fordelene ved å kunne styre seg selv. Særlig under koronapandemien. Blant de vi har spurt i Norsk Jobbhelserapport, Den nye arbeidshverdagen har 1 av 5 opplevd et økt krav om selvledelse som følge av pålagt hjemmekontor.

Men selvledelse fra hjemmekontoret er ikke en gavepakke for alle. Ikke alle ansatte har den nødvendige kunnskapen eller forutsetningene for å drive god selvledelse i arbeidslivet, men selvledelse er noe alle kan få til med rett opplæring.

Hva er egentlig selvledelse?

Selvledelse er å styre seg selv mot et mål. En enkel definisjon på begrepet er:

  • Evnen til å lede og motivere seg selv for å nå ønskede mål.

I bunn og grunn er selvledelse altså evnen til å ta kontroll over din egen adferd, for å lede deg selv med formål om å oppnå et mål. Dette innebærer at du blant annet balanserer prioriteringer og styrer egne mentale ferdigheter.

Men selvledelse er ikke noe den ansatte alene har ansvar for. Faktisk krever selvledelse mye samarbeid med andre. Det henger sammen med tillitsbasert ledelse, og er et samspill mellom den ansatte og leder. Skal du lykkes med selvledelse må du i samarbeid med lederen din ha tillit, og bli enige om ansvar, rammebetingelser, handlingsrom, dialog og forventninger.

Gjennom å ha gjort disse avklaringene kan du i større grad utvikle deg. Selvledelse handler i stor grad om å utforske handlingsrommet du har fått, og å involvere deg for å nå definerte mål. Gjennom tydelige mål er det lettere å ta gode valg på egenhånd.

Hvorfor er vi så opptatt av selvledelse?

Både ansatte og ledere ønsker i større grad selvledelse inn i arbeidslivet. Det er blant annet en konsekvens av at de fleste ansatte i stadig større grad vil bli ansett som et unikt individ.

Man ønsker å bruke kompetansen sin på meningsfylt arbeid, ikke på å fungere som sjefens bestillingstjeneste. Dette er et skifte vi har sett i arbeidslivet de siste årene, og særlig blant yngre arbeidstakere.

Mange fordeler med selvledelse

Selvledelse har en rekke fordeler. Disse kommer både den ansatte og virksomheten til gode.Forskning viser at autonomi bidrar til å øke motivasjon, engasjement og produktivitet blant ansatte. I tillegg er det mange som opplever mindre stress som følge av at de har mer tillit og frihet.

Medarbeidere som trener på selvledelse kan dessuten oppnå bedre resultater. Det er en fordel også for virksomheten.

Knekk selvledelseskoden

Disse fordelene gjelder derimot kun de ansatte som har gode forutsetninger for selvledelse. De må rett og slett ha tilfredsstillende ferdigheter i å jobbe selvstendig.

Så, er du en av dem som ikke har helt kontroll under selvledelse? Da har vi 4 råd til deg. Følger du disse, vil du raskt utvikle deg og bli bedre på å styre deg selv.

  1. Start med deg selv. Bli kjent med din egen automatikk, din personlighet, baksider, overslag, preferanser og følelser

  2. Ta aktive valg. Velg å gjøre noe annet enn det automatikken dikterer – og se hva som skjer.

  3. Forhold deg til virkeligheten. Bli kjent med og snakk om dine rammebetingelser og ditt handlingsrom. Hva er mulig? Hvilke valgmuligheter har jeg?

  4. Involver andre mennesker. Involver folk, spør, vis frem og be om råd og hjelp når du trenger det. Be om tilbakemelding og innrøm feil.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
6. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer