Til hovedinnhold
Restitusjon er den beste kuren mot stress

Restitusjon er den beste kuren mot stress

Vil du få kontroll på stressnivåene i virksomheten din? Da bør du sørge for at de ansatte har god restitusjon, både på jobb og i privatlivet.

Når det koker i hodet

Til tross for at mange har høy bevissthet rundt utbrenthet, er stress og tidspress er stadig et problemområde, viser Jobbhelserapporten fra 2019. 57 prosent av de som mente at sykefraværet var utløst av forhold ved arbeidsplassen, oppga at årsaken var for mye å gjøre. I en tilsvarende undersøkelse utført av Avonova Sverige i 2018, kom det fram at annenhver ansatt var stresset på jobben.

For lite restitusjon fører til store problemer for den enkelte ansatte, for organisasjonen og for samfunnet for øvrig. Diana Lyrholm Ringborg, psykoterapeut hos Avonova Sverige, påpeker at langvarig stress kan få alvorlige konsekvenser.

– Mangel på restitusjon fører til angst og stress som igjen fører til angst. Hjernen blir stresset, noen sier det føles som om det koker i hodet. Det er et tegn på hjerneutmattelse. Hvis du ikke gjør noe med dette i tide, fører det til tretthet og på sikt til utmattelssyndrom, sier Ringborg.

Har man først nådd hit, er ofte veien tilbake til jobb lang og trøblete. Utmattelsessyndrom krever sykemelding og godt samarbeid mellom lege og psykoterapeut/psykolog i rehabiliteringen for å vende tilbake.

Sjefen er viktig for de ansattes restitusjon

God restitusjon er avhengig av god ledelse. Ringborg påpeker at sjefen har et stort ansvar for å legge til rette for at den ansatte skal få mulighet til å hente seg inn. Hun har noen konkrete tips om hvordan ledere kan bidra til den ansattes evne til å håndtere stress.

  • Nærvær. Det er viktig med regelmessige oppfølginger og å være en nærværende leder, det gir følelse av deltakelse.

  • Tydelighet. Den ansattes arbeidsoppgaver skal være tydelige, det skaper trygghet. Ha en god dialog og hjelp til ved forandringer med en tydelig retning.

  • Veiledning. Gi veiledning om nødvendig og tilstrekkelig informasjon.

Man skal heller ikke undervurdere verdien av empati og av å være tydelig til stede.

Men hvordan skal jeg vite hvordan de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på, og får svar, gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM.

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Tor Erik Danielsen
Fagsjef arbeidsmedisin
Publisert
6. september 2022
Sist oppdatert
12. oktober 2023

Les mer