Til hovedinnhold
Avonova Assist

Avonova Assist

Vi har den perfekte løsningen for små og mellomstore bedrifter.

  • All bedriftshelsetjeneste på ett sted

  • Helsetjenester til dine ansatte

  • Faglig støtte i lederrollen

  • Aktiv rådgivning

  • Lavere sykefravær

Få gratis rådgivning
To lageransatte i hyggelig samtale på jobben.

Mer enn bare HMS

- en komplett pakke

Med Avonova Assist på laget har du en komplett pakke som inneholder alt du trenger for å skape et bra arbeidsmiljø i din bedrift. Abonnementstjenesten inkluderer et digitalt HMS-system og tilhørende bedriftshelsetjenester som dekker bedriftens behov:

- Full oversikt over alt HMS-arbeid som er gjort

- Hjelp til å planlegge HMS-oppgaver som skal utføres

- Oppfyll alle basiskrav til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljøloven

- Alt dere trenger av skjemaer og maler, tilpasset til virksomheten

- Egen digital HMS-håndbok

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Avonova leverer godkjente bedriftshelsetjenester som tar vare på dine ansatte i alle deler av arbeidsforholdet. For å gjøre dette jobber vi helhetlig og ser de ansatte i et 24 timers-perspektiv.

Vi hjelper deg få full kontroll på lover og regler, men også med å skape lojalitet, stolthet, kultur og være en profesjonell arbeidsgiver.

HMS-verktøy

Systemet legger til rette for å dekke alle kravene arbeidsmiljøloven stiller og gir full kontroll over det systematiske HMS-arbeidet. Dette hjelper bedriften blant annet med å lage gode rutiner for trygg organisering, planlegging og utførelse av arbeidet.

I tillegg effektiviseres alle HMS- og internkontrollrelaterte arbeidsoppgaver. Leder har full oversikt over alle hendelser og kan kontrollere strakstiltak og langsiktige tiltak i avvikssystemet. De ferdige malene for risikovurdering, HMS-handlingsplaner og vernerunder gjør det enkelt å dokumentere og arkivere arbeidet som blir gjort.

HR-verktøy

Ha orden i alle personalrelaterte oppgaver med malverk for relevante HR-dokumenter og innebygd funksjonalitet for blant annet innkalling til medarbeidersamtaler, en timebank med ferie- og fraværsregistrering og periodiske spørreundersøkelser for ansatte. Ansattregisteret gir en komplett oversikt over de ansattes arbeidsforhold, arbeidsavtaler og kompetanse.

Vi tilpasser systemet til virksomheten, og alt dere måtte trenge av skjemaer og maler ligger klart til bruk. Systemet er web-basert og kan settes opp for ansatte, avdelingsledere og verneombud. Tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil.

Lederstøtte

Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner og få veiledning om hvordan du kan optimalisere arbeidsmiljøet.

Et tett samarbeid med kunderådgiver vil sikre at virksomheten overholder lovkrav og sørger for best mulig praksis knyttet til systematisk HMS. I tillegg tilbyr vi flere tjenester fra spesialist-team som står klare for å bistå deg som leder i ekstra krevende saker.

Du får inkludert juridisk hjelp som kan besvare arbeidsrettslige spørsmål og 30-minutters rådgivning av advokat som kan benyttes inntil 10 ganger årlig kostnadsfritt.

Fraværshjelpen vår er en telefontjeneste som betjenes av Avonovas kundesenter, og kan svare på enkle spørsmål angående regelverk for sykefravær.

Din personlige rådgiver

Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

Snakk med oss

Kartlegging og samarbeid

Risikovurderingen skjer som en integrert del av oppstart av kundeforholdet. Risikokartleggingen er basert på virksomhetens bransje og eksponeringer for risikoforhold. Senere sluttføres risikovurderingen ute hos bedriften.

Hvert år utarbeides også en samarbeidsplan sammen med rådgiver for å sikre et effektivt og tilfredstillende samarbeid.

Helsekontroller

Vi er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med over 50 lokasjoner rundt om i landet. Vi tilbyr en rekke helsetjenester for dine ansatte, inkludert vaksinasjoner og helsesjekker.

Helsekontrollene gjennomføres hos nærmeste Avonova helsesenter så ofte som risikoforholdene i bedriften tilsier det, minimum hvert 3. år.

Kurs og seminarer

Inkludert i Avonova Assist er det 12 kursplasser i avtaleperioden for lovpålagte kurs:

- HMS kurs for ledere 

- Grunnkurs i arbeidsmiljø 

- Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anlegg

I tillegg er det ubegrenset med kursplasser på følgende kurs:

- Støy på arbeidsplassen

- Ergonomi på hjemmekontoret

- Smittevern på arbeidsplassen

Alle ansatte kan også fritt delta på våre til enhver tid faste, ukentlige webinarer.

Krisetelefon

Avonova har døgnåpen krisetelefon, for bedriftens ledelse og ansatte. Vi gir råd om hvordan å iverksette bedriftens egne rutiner ved krise og hva som er god faglig praksis ved krisehåndtering. Akutt krisehåndtering innebærer rask telefonisk kontakt, og telefonisk rådgivning og planlegging av videre bistand. Telefonen er bemannet 24/7 av helsepersonell med spesialkompetanse innen kriser. 

Allmennlege og psykolog på video

Gratis tilgang til Eyr-appen for fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege og inntil 8 videokonsultasjoner årlig med psykolog kostnadfritt.

Tilgjengelig for alle ansatte, inkludert husstand.

Helsecoach - Livsstilsveiledning

Gratis tilgang til Entirebody-appen for ernæring, trening og helsecoaching.

Tilgjengelig for alle ansatte.

Hvorfor velge Avonova?

Digitalt system

HR- og HMS-system

Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

Tjeneste

Kartlegging av risiko

Avdekker risiko på arbeidsplassen

ANSATTGODER

Helsetjenester

Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

TJENESTE

Lederutvikling

For både den enkelte leder og hele ledergruppa

Limaco sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb
Jeg tror alle bedriftsledere ønsker å gå hjem fra jobb med lave skuldre og god samvittighet. Etter jeg fikk kontroll på alt av lovkrav og HMS-arbeid, sover jeg bedre om natten.

— Inge Dalslet, Daglig leder, Limaco AS

Les kundecasen