Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Aktivt Medarbeiderskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Banner tjenesteside Aktivt Medarbeiderskap Avonova

Aktivt Medarbeiderskap

Avonova hjelper virksomheter med å utvikle en engasjementsfremmende kultur. Dette handler om å utvikle både ledere og medarbeidere til å trekke i samme retning

Dagens arbeidsliv preges av kontinuerlige endringer og stiller krav til nytenkning og nye måter å løse oppgavene på. På bakgrunn av dette er et aktivt medarbeiderskap kritisk for om en virksomhet lykkes eller ikke.

Avonova hjelper virksomheter med å utvikle en engasjementsfremmende kultur. Dette handler om å utvikle både ledere og medarbeidere til å trekke i samme retning.

Et godt medarbeiderskap innebærer å ta sin rolle som kollega eller leder, oppgaveløser og bidragsyter til arbeidsgivers beste. Dette dreier seg blant annet om hvordan medarbeideren bidrar til at arbeidsgiver lykkes med oppdraget sitt, hvordan medarbeideren forholder seg til arbeidsoppgavene og hvordan medarbeideren spiller kollegaene gode.

Hvordan kan vi støtte dere for å skape et godt medarbeiderskap?

Vårt utviklingsprogram kalt «Aktivt Medarbeiderskap» består av tre halvdags-samlinger hvor ledere og medarbeidere fra samme enhet deltar på lik linje. Programmet leveres av erfarne og sertifiserte Avonova-konsulenter. Mellom samlingene får lederne sparring slik at de selv kan arbeide med sine medarbeidere om tema i hverdagen. Metodene som brukes i programmet er faglig input, refleksjon, øvelser og diskusjoner.

Programmet handler om hvordan vi forholder oss til:

- Arbeidsgiver

- Arbeidsoppgavene

- Kollegaene

Programmet leveres som et bedriftstinternt opplegg og kan tilpasses etter behov. Leveres både hos oppdragsgiver eller som en digital leveranse.

Gevinsten av  «Aktivt Medarbeiderskap» er engasjerte medarbeidere som yter til organisasjonens beste i henhold til dens mål og verdier. Disse medarbeiderne er mer proaktive, effektive, mindre syke og mer produktive.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet til å utvikle en kultur preget av aktivt medarbeiderskap? Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?