Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Medarbeiderskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Medarbeiderskap

Medarbeiderskap

Avonova Census hjelper virksomheter til å få et godt medarbeiderskap. Vårt overordnede mål når vi utvikler medarbeiderskap er å bevisstgjøre den enkelte medarbeider sitt ansvar som ansatt, samt gjøre lederen bedre til å stille tydelige krav og forventninger til medarbeiderne.

Hvorfor Medarbeiderskap?

Dagens arbeidsliv preges av kontinuerlige endringer og stiller krav til nytenkning og nye måter å løse oppgavene på. På bakgrunn av dette er godt medarbeiderskap kritisk for om en virksomhet lykkes eller ikke.
Gevinsten av medarbeiderskapsutvikling er engasjerte medarbeidere som yter til organisasjonens beste i henhold til dens mål og verdier. Disse medarbeiderne er mer proaktive, effektive, mindre syke og mer produktive for virksomheten.

Hva er godt medarbeiderskap?

Et godt medarbeiderskap innebærer å se sin rolle som kollega, oppgaveløser og bidragsyter til organisasjonens beste. Dette dreier seg blant annet om hvordan medarbeideren bidrar til at arbeidsgiver lykkes med oppdraget sitt, hvordan medarbeideren forholder seg til arbeidsoppgavene og hvordan medarbeideren spiller kollegaene gode.

Hvordan kan vi støtte dere for å skape et godt medarbeiderskap?

Vi har et program kalt «Medarbeiderskapsutvikling» som består av tre halve dager hvor ledere og medarbeidere deltar på lik linje. Mellom samlingene får lederne coaching av våre erfarne organisasjonspsykologer, slik at de selv kan arbeide aktivt med temaet ovenfor sine medarbeidere. Metodene som brukes er refleksjon, øvelser, diskusjon og teori.

Programmets innhold skreddersys din bedrift, og består overordnet av følgende temagrupper:
- Organisasjon
- Arbeidsoppgavene
- Samarbeid
- Kommunikasjon

Vi har også et konsept som tar utgangspunkt i vår medarbeiderundersøkelse, MTM.
Undersøkelsen setter fokus på faktorer som forskning viser har stor betydning for medarbeiderskap; engasjement, arbeidsglede, helse og yteevne på jobben.
Vår arbeidsmetodikk legger opp til utøvelse av medarbeiderskap gjennom involvering og aktivt engasjement av ledere og medarbeidere i planlegging, gjennomføring og oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. På denne måten gjøres medarbeiderundersøkelsen til et aktivt verktøy for ansvarliggjøring, forpliktende samarbeid og medarbeiderskap i praksis.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere til å få et bedre medarbeiderskap?
Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?