Medarbeiderundersøkelser: Ikke glem det positive som kommer fram

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Medarbeiderundersøkelser: Ikke glem det positive som kommer fram

Mange vil ha medarbeiderundersøkelser for å fange opp problemer og konflikter. Men like viktig er det å kartlegge organisasjonens ressurser og vekstmuligheter. En god medarbeiderundersøkelse skal gjøre begge deler.

 

Som kjent er det ofte lett å ikke se skogen for bare trær. Man blir fort problemorientert. Og medarbeiderundersøkelser er absolutt et fantastisk verktøy for å avdekke problemer, ta pulsen på hva medarbeidere tenker og føler og oppdage faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede.

Les mer om Avonova Census medarbeiderundersøkelse MTM her>>>

Men like viktig er det at medarbeiderundersøkelsen kan synliggjøre det som faktisk fungerer godt. Dermed fanger man opp og bygger videre på organisasjonens styrker. Forskning viser at det å fokusere på de ansattes sterke sider gir mye bedre resultater enn å bare fokusere på svakhetene. Såkalt styrkebasert tilnærming fremmer både optimisme, stolthet og medarbeiderskap.

Dette betyr mye for utviklingen av hver enkelt medarbeider og for arbeidsmiljøet, men like viktig er hva dette vil si for utviklingen av hele organisasjonen. Det er mye enklere å jobbe i riktig retning på organisasjonsnivå når man finner ut hvilke ressurser og styrker man har, både organisatorisk og psykososialt. Da kan man identifisere hvilke av disse som er viktigst for å legge til rette for godt arbeid og for positiv utvikling av organisasjonen.

Avonova Census har analysert over 20.000 besvarelser på medarbeiderundersøkelser. Leder for Avonova Census, Ruth-Eva Gagliardi, mener at tilbakemeldinger er viktige for at virksomheten skal bli en lærende organisasjon som utvikler seg.

Organisasjoner som evner å ta inn tilbakemeldinger, og som justerer og tilpasser seg i henhold til disse, er de som blir stående over tid.

Ruth-Eva Gagliardi, Leder Avonova Census med mastergrad i organisasjonspsykologi

 

 

Hvordan få en god medarbeiderundersøkelse?

 

 

Fordelen med MTM er at medarbeideren selv får komme til orde på en trygg måte, da undersøkelsen er anonym. Selve undersøkelsen tar faktisk bare 15 minutter å gjennomføre. Det er hva man gjør med resultatene som teller.

For at vår medarbeiderundersøkelse MTM skal være et godt utviklingsverktøy må man ha en strukturert tilnærming til HVA som skal måles, forankre det hos de ansatte og ledelsen så alle blir med og ikke minst, ha god oppfølging av både gode og dårlige resultater etterpå. 

 

Fordel 1: Du tar tak i problemområdene 

Med MTM får du en konkret tilstandsrapport som avdekker problemområder i organisasjonen, som opplevde konflikter og mobbing. Når du vet hva de ansatte tenker, er det også lettere å gjøre noe med det. Ved mistanke om mobbing kan vi blant annet sikre gode varslingsrutiner og jobbe forebyggende i samarbeid med ledelsen og AMU.

 

Fordel 2: Du videreutvikler organisasjonens styrker

Ved å framheve de ansattes styrker og bygge videre på dem, øker du engasjementet og arbeidsgleden hos alle. Når du også fremmer styrker på organisasjonsnivå, skaper dette gode resultater, med en organisasjon som utvikler seg og med medarbeidere som verdsetter virksomheten sin og som motiveres av egne arbeidsoppgaver. Dette er gull verdt for arbeidsmiljø og resultater.

 

ruth-e-gagliardi_1

Ruth Eva Gagliardi

Avdelingsleder

465 03 487

Avonova Census, Masters of Organisational Psychology

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare

Prøv sykefraværskalkulatoren

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?