Til hovedinnhold
Bransjer

Finn din bransje

Se hvordan vi kan hjelpe deg med å oppfylle HMS-kravene for din bransje.

 • Løsninger for HMS, bedriftshelsetjeneste og rådgivning

 • Senk sykefraværet og øk produktiviteten

 • Få en tryggere arbeidsplass

Kvinne med ipad som står foran konteinere

Se hvilke HMS-krav som gjelder for deg

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

Myndighetene bestemmer hvilke bransjer det gjelder basert på risikoforholdene på arbeidsplassen. Dette er fordi noen bransjer har større fare for arbeidsskader, sykdom og psykiske belastninger. Alle bedrifter som faller innunder disse bransjene er pålagt å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Noen bransjer som er lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste

Bygg

Jobber du innenfor byggebransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Dette er fordi statistikk viser at det skjer flere arbeidsulykker- og skader i bygg sammenlignet med andre bransjer. Ansatte har ofte mye fysisk belastende arbeid, jobber i omgivelser med mye støy og står i fare for å puste inn støv og kjemikalier.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Systematisk HMS-arbeid for å jobbe forebyggende med å få ned sykefravær og øke medarbeidernes tilfredshet

 • Kartlegging av risiko for å forebygge arbeidsulykker på byggeplassen

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for bygg

Anlegg

Jobber du innenfor anleggsbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Statistisk sett er det flere skader og ulykker i anleggsnæringen sammenlignet med andre bransjer. Typiske risikofaktorer innenfor anlegg er at ansatte har stor fare for å puste inn støv og kjemikalier knyttet til eksempelvis mineralstøv fra stein og sement, eksos fra maskiner og kjøretøy og at det er mye tungt belastende arbeid.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Systematisk HMS-arbeid for å jobbe forebyggende med å få ned sykefravær og øke medarbeidernes tilfredshet

 • Kartlegging av risiko for å forebygge arbeidsulykker på anleggsplassen

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for anlegg

Tømrer

Jobber du innenfor tømrerbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Bakgrunnen er at tømrere ofte jobber mye med hendene over skulderhøyde, arbeider mye på huk eller knær, gjør ubekvemme løft og er omgitt av mye støy.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Kartlegging av dagens HMS-status samt oppsett av handlingsplan og system

 • Helsekontroller og helseattester hjelper deg å ha kontroll på at arbeidsmiljøet er trygt for alle

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for bygg

Frisør

Jobber du innenfor frisørbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Frisører jobber typisk mye med vann og kjemikalier, har mye stående arbeid og ugunstige armbevegelser. I tillegg til dette er ofte kundeforventningene høye, noe som kan skape ytterligere stress.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Systematisk HMS-arbeid for frisører som hjelper deg med å ta vare på dine ansatte

 • Vurdering av ergonomi på arbeidsplassen for å forebygge sykefravær

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for frisør

Elektro

Jobber du innenfor elektrobransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Elektrikere jobber ofte med hendene over skulderhøyde, på huk eller knær. De er omgitt av mye støy, vibrasjoner og har ofte hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • HMS-arbeid for elektro som hjelper deg med å forebygge belastningsskader, senke sykefravær og øke trivsel

 • Risikovurdering og kartlegging av risiko på arbeidsplassen

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for elektro

Renhold

Jobber du innenfor renholdsbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. I denne bransjen er det mye monotont og fysisk belastende arbeid og de ansatte er ofte i kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Samtidig er det ofte mye jobbusikkerhet og alenearbeid, noe som kan føre til psykiske belastningsskader.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • HR- og HMS-system for enkelt og effektiv HMS-arbeid og internkontroll

 • Helsekontroller og vurdering av ergonomi på arbeidsplassen

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for renhold

Hotell og restaurant

Jobber du innenfor hotell- og restaurantbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. I yrker som kokk og kjøkkenassistent eller servitør møter de ansatte på ulike risikofaktorer som arbeidsrelaterte hudplager og smerter i bena som følge av mye ståing. For servitører og servicemedarbeidere kan det også være andre utfordringer som eksempelvis uønsket seksuell oppmerksomhet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Systematisk HMS-arbeid for å øke trivsel og motivasjon på arbeidsplassen samt redusere sykefravær

 • Helsekontroller og vurdering av ergonomi på arbeidsplassen

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for hotell og restaurant

Transport

Jobber du innenfor transportbransjen er du lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Dette er en av de bransjene som har flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker med langvarig sykefravær. Yrkessjåfører har ofte lange arbeidsdager, ugunstige arbeidstider og høy risiko for skader i forbindelse med håndtering av tunge kjøretøy, løfteutstyr og kraner samt uhåndterlig last.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Kartlegging av risiko for å forebygge arbeidsulykker på byggeplassen

 • Systematisk HMS-arbeid for å øke trivsel og motivasjon på arbeidsplassen samt redusere sykefravær

 • Din egen personlige rådgiver

Se HMS-krav for transport

Finner du ikke din bransje?

Bruk søkefeltet på toppen av siden for å se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift eller ta en titt på disse sidene for å lære mer om fordelene av å ha en god bedriftshelsetjeneste.

Hva er lovpålagte bedriftshelsetjenester?

Bedriftshelsetjeneste er en rådgivende tjeneste som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og HMS-lovverket. For de bransjene som har mest risiko, er det lovpålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Denne skal hjelpe deg som driver en virksomhet med å følge lovkravene som er satt for å forebygge skader og sykdom på arbeidsplassen. I tillegg hjelper den deg med å fremme sunne og trygge arbeidsmiljøer med friske og motiverte medarbeidere. Vi i Avonova leverer alle lovpålagte bedriftshelsetjenester, med utgangspunkt i din bedrifts systematiske HMS-arbeid.

Les mer om lovpålagte bedriftshelsetjenester

Hva kan du oppnå med bedriftshelsetjeneste?

Motivasjon

Mer motiverte ansatte

Et godt arbeidsmiljø gir rom for motivasjon

Produktivitet

Høyere produktivitet

Ansatte som trives på jobb presterer bedre

Sykefravær

Lavere sykefravær

Jobb helhetlig med individet, gruppen og organisasjonen

Lønnsomhet

Økt lønnsomhet

HMS-arbeid gir bedre lønnsomhet og produktivitet