Til hovedinnhold
HMS i elektro

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) innenfor elektro

Arbeidsulykkeskader i forbindelse med elektrisk spenning var en av mest rapporterte arbeidsskadene i bygg og anlegg i 2021. På grunn av risiko er alle elektrobedrifter lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Elektriker som står ved sikringsboks

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i elektrobransjen?

  Jobber du på et bygge- eller anleggsprosjekt må du som elektriker følge HMS-kravene som er satt for prosjektet du jobber på og for din bedrift spesifikt. Dette er regelverk som kommer frem i henholdsvis arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

  Som elektriker har du også noen spesifikke krav som går på el-sikkerhet. Det betyr at du må følge lovkravene som er satt for forsvarlig arbeid med elektrisk utstyr og anlegg i tillegg til de felles HMS-kravene for bygg og anlegg.

  HMS på bygge- og anleggsplassen

  Arbeidsulykker i din bransje

  Hvert år rammes rundt 3000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. I 2021 var arbeidsskader i forbindelse med elektrisk spenning den fjerde mest rapporterte skaden i bygge- og anleggsvirksomheter.

  633

  skade ved fall

  590

  støt eller treff av gjenstand

  379

  kuttet eller stukket av skarp gjenstand

  189

  elektrisk spenning

  HMS-krav for el-sikkerhet

  For elektrobransjen stilles det noen spesielle krav til el-sikkerheten i en egen forskrift for sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg.

  Som arbeidsgiver eller bedriftseier er det derfor viktig at du sørger for at din bedrifts elektriske installasjoner oppfyller alle krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med el-sikkerhet. Selve begrepet ‘el-sikkerhet’ omfatter både personsikkerhet og anleggssikkerhet.

  Dette innebærer blant annet egne lover og forskrifter for hvem som har lov til å utføre, reparere og gjøre vedlikeholdsarbeid av elektriske anlegg.

  Se forskriften

  Risikovurdering for elektrofaget

  En risikovurdering for elektro er en nøye gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Med en risikovurdering er det enklere å vurdere om det må gjøres mer for å forebygge arbeidsskader og sette opp en plan for HMS-arbeidet rundt arbeid på eller drift av elektriske anlegg.

  Målet med en risikovurdering er å sikre at ingen personer på arbeidsplassen blir skadet eller syk. Arbeidsgiver har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet, men risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombudet og tillitsvalgte.

  Hvorfor velge Avonova?

  DIGITALT SYSTEM

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  TJENESTE

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss