Til hovedinnhold
HMS for frisører

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for frisører

Tallet for langvarig sykefravær for frisører er høyere enn gjennomsnittet for yrkesaktive. Bedrifter innenfor denne bransjen er lovpålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Person i frisørsalong med iPad i hendene foran en hylle med hårprodukter

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i frisørbransjen?

  For frisører og andre ansatte innenfor velværebransjen er det lange dager med stående jobbing, gjentakende bevegelser og lite ergonomiske stillinger med hendene over skulderhøyde og hodet bøyd framover.

  I tillegg opplever også relativt mange arbeidstakere i bransjen høye emosjonelle krav i forbindelse med den nære kundekontakten. Stress, og det å måtte skjule egne negative følelser overfor kunder og andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen, kan i verste fall føre til psykiske helseplager.

  Som arbeidsgiver, eller selvstendig næringsdrivende, er det derfor viktig å gjennomføre HMS-opplæring og gjøre risikovurderinger for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Dersom du har ansatte, krever også loven at bedriften din skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Hva er typiske utfordringer for frisører?

  Frisør- og velværebransjen har en kompleks sammensetning av utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det er et fysisk tungt yrke hvor de ansatte ofte jobber i stillinger som kan føre til belastningsskader i muskler og skjelett.

  Dette gjelder spesielt i rygg, nakke og skuldre. Arbeid med klippemaskiner og andre verktøy kan også lede til støy og vibrasjoner, som igjen kan føre til skader på nervesystem og hørselsskader.

  Et annet viktig element, er at frisører ofte bruker produkter med belastende kjemiske stoffer. Kjemikaliene kan være helsefarlige ved langvarig eksponering, og både eksem og allergier er vanlige yrkesskader. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig ventilasjon og verneutstyr for å beskytte mot skadelige stoffer.

  Arbeidsutfordringer i din bransje

  Innenfor frisør- og velværebransjen er det spesielt fysiske helseplager som er fremtredende. Også psykiske belastninger i form av høyt emosjonelt stress er vanlig i denne bransjen.

  65%

  jobber stående

  49%

  jobber med hender over skulderhøyde

  46%

  har gjentakende arm- og håndbevegelser

  46%

  arbeider med hodet bøyd framover

  Hvordan jobbe med HMS i din bedrift?

  Alle frisørsalonger skal blant annet ha et internkontrollsystem som inneholder en kartlegging av risikoer på arbeidsplassen. Hvilke helsefarer kan de ansatte bli utsatt for, og hvilke forebyggende tiltak er satt i gang for å ivareta deres helse og sikkerhet?

  Arbeidsgiver er hovedansvarlig for å sikre at bedriften jobber systematisk med HMS. Likevel er det viktig at også de ansatte bidrar til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Sørg derfor for å få på plass gode rutiner og vaner på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

  Forsikre deg om at alle ansatte har nok informasjon til å følge rutinene og komme med sine innspill. Dette gjelder både med tanke på ergonomi, vern mot belastende kjemikalier og det generelle arbeidsmiljøet.

  De viktigste HMS-kravene og forskriftene for din bransje

  Arbeidsmiljøloven: Loven stiller krav til blant annet risikovurdering, HMS-opplæring, verneombud og arbeidstidsbestemmelser.

  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: Forskriften stiller krav til hvordan bedriften skal organiseres og ledes når det gjelder arbeidsmiljø og HMS. Den har også bestemmelser for hvordan ansatte skal medvirke i arbeidsmiljøarbeidet.

  Forskrift om utførelse av arbeid: Forskriften stiller egne krav til hvordan arbeidet skal utføres og hvordan ansatte skal beskyttes mot farlige situasjoner og stoffer, blant annet gjennom bestemmelser om verneutstyr og til bruk av kjemikalier.

  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften): Forskriften stiller krav til hvordan bedriften skal jobbe systematisk med HMS-arbeid. Dette innebærer blant annet å dokumentere farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen, ha på plass tiltak for å redusere risiko og sørge for at ansatte har tilstrekkelig med informasjon og opplæring om regelverket for HMS.

  Forskrift om hygienekrav: Forskriften gjelder for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsbedrifter. Den stiller krav til hygieniske forhold og forebygging av overføring av smittsomme sykdommer.

  Husk at dette ikke er en fullstendig liste over lovforskriftene som gjelder for bedrifter innenfor frisør- og velvære. Du bør derfor alltid holde deg oppdatert på gjeldende regelverk og krav.

  Kjemisk risikovurdering og dokumentasjon

  Produsenter og leverandører av kosmetikk er unntatt fra å levere produktdatablad (sikkerhetsdatablad) og dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier. Leverandører har likevel plikt til å levere tilstrekkelig informasjon om produktene dere bruker i salongen, slik at din bedrift kan iverksette anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige stoffer og kjemikalier.

  Noe av utfordringen er at frisørprodukter reguleres som kosmetikk, et regelverk som først og fremst ivaretar kundene fremfor de som jobber med disse produktene til daglig. Kjemikaliene i slike produkter er lite risikable å være i nærkontakt med en gang iblant, men kan gi store helsekonsekvenser ved daglig kontakt.

  Det er derfor viktig at de ansatte er bevisst på farene og konsekvensene, og hvordan de bør beskytte seg.

  Hvorfor velge Avonova?

  Digitalt system

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  Tjeneste

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss