Til hovedinnhold
Alt om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Alt om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Alle bedrifter som har krav til BHT har nå mottatt brev fra Arbeidstilsynet om ny lovendring for bedriftshelsetjenesten. Avonova er Nordens største leverandør av BHT, og vi er godt rustet for å hjelpe alle bedrifter som nå lurer på hva de skal gjøre.

Ung forretningskledd person med hendene i lommene og et smil om munnen.

Målrettet forebygging

Den lovpålagte bedriftshelsetjenesten (BHT) skal jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet for å unngå arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader. Dette skal være utløst av risikoforhold i arbeidsmiljøet som kan ha betydning for arbeidstakernes helse. Arbeidet skal være målrettet, risiko- og kunnskapsbasert.

Dette gjør bedriftshelsetjenesten

Hvorfor lovendringen?

Bakgrunnen for dette er at Arbeidstilsynet over en fireårs periode har avdekket at 21 prosent av kontrollerte virksomheter som er pliktig til å ha BHT, manglet dette. I tillegg manglet 39 prosent av kontrollerte bedrifter en tilfredsstillende plan for BHTs bistand, opplyser Arbeidstilsynet.

Hvordan skal BHT jobbe nå?

Lovendringen er først og fremst for å sikre at alle bedrifter med risikofylt arbeidsmiljø knytter til seg en godkjent BHT-aktør som oppfyller de nye kravene. Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidsgiver målrettet og dokumentere dette.

Tjenestene som BHT leverer skal ta utgangspunkt i risikoforhold i virksomheten som har betydning for de ansattes arbeidshelse.

Lovverkets intensjon er å jobbe i et helhetlig perspektiv hvor det er en rød tråd mellom risikoforhold i bedriften og hva BHT bistår med. Dette kan eksempelvis være støy på arbeidsplassen. Er dette et problem hos dere, da skal BHT jobbe med støy.

Les hvordan Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn

Hvem må ha godkjent BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom de ser behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Se hvilke bransjer som er pålagt BHT

Hvordan jobber vi med forebyggende sykefravær?

Den beste måten å oppnå varig reduksjon i sykefravær på, er ved å jobbe helhetlig på flere områder samtidig.

Hvordan vi jobber med sykefravær: en helhetlig tilnærming

Lurer du på hva dette betyr for deg?

Vi hjelper deg gjerne. Avonova er Nordens største leverandør av bedriftshelsetjeneste,og vi er godt rustet for å hjelpe alle bedrifter som nå lurer på hva de skal gjøre. Vi tilbyrFå 30 minutter gratis rådgivninghelt uten forpliktelser.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Tor Erik Danielsen
Fagsjef arbeidsmedisin
Publisert
15. desember 2022
Sist oppdatert
24. november 2023

Les mer