Til hovedinnhold

Ergonomi

Forebygging koster mindre enn behandling.

  Få tilbud

  Ergonomi på arbeidsplassen

  Med kunnskap om ergonomi kan dere forebygge sykefravær og utvikling av muskel- og skjelettlidelser hos medarbeiderne.

  Muskel- og skjelettplager er blant de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Plagene kan komme av både mekaniske belastninger og psykososiale, sosiale og organisatoriske forhold. Heldigvis vet vi at gode forhold på arbeidsplassen kan forebygge deler av sykefraværet.

  Ergonomi på arbeidsplassen handler om å organisere arbeidsoppgavene og tilpasse omgivelsene til de som skal utføre arbeidet. Målet er å bevare og fremme god helse, og at medarbeiderne kan jobbe effektivt uten å bli syke.

  Vi hjelper dere med

  • Skjelett- og muskelplager Risikovurdering og forebygging, undervisning og opplæring av ledere og ansatte, konsultasjon med BHT og henvisning til spesialist, individuell oppfølging.

  • Arbeidsplassvurdering Gjøres av fysioterapeut og/eller ergoterapeut og ender i en rapport med anbefalte tiltak og løsninger. Vi kan også hjelpe til med gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

  • Policy og rutiner Sammen lager vi rutiner som hjelper dere med å forebygge muskel- og skjelettskader på arbeidsplassen.

  • Ansattoppfølging Oppfølging av enkeltansatte ved sykefravær, svangerskapsoppfølging.

  • Tilrettelegging av hjemmekontor Webinarer og videoesamtaler for alle ansatte, grupper av ansatte eller enkeltansatte etter behov.