Til hovedinnhold
HMS i byggebransjen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i byggebransjen

Byggenæringen er den bransjen med mest risikofylt arbeidsmiljø. Alle bedrifter innenfor bygg er derfor lovpålagt å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Veldig glad mann med vernehjelm

  Snarveier

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i byggenæringen?

  Byggebransjen er den mest ulykkesutsatte næringen i det norske arbeidslivet hvis man ser på antall arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader. Derfor er det spesielt viktig med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø hvor risikoforholdene minimeres og fjernes gjennom forebyggende tiltak.

  For byggebransjen gjelder lovene og forskriftene i arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

  Les mer om HMS på byggeplassen

  Følger du lovkravene for bygge- og anleggsbransjen?

  Svar på spørsmålene for å lære hvilke HMS-krav som stilles til deg og din bedrift, og hvordan du kan jobbe mer systematisk med HMS-arbeidet.

  Start quizen

  HMS-krav for rollene på byggeplassen

  Alle aktører på bygge- eller anleggsplassen må ta ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi kan dele opp rollene og ansvarsområdene for HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplassen etter byggherre, arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og underleverandør.

  Se HMS-kravene

  Arbeidsulykker i din bransje

  I 2021 ble det registrert 2978 skadetilfeller i bygge- og anleggsvirksomheter. I tillegg til dette var det ni arbeidstakere innenfor bygg og anlegg som omkom i 2021.

  633

  skade ved fall

  590

  støt eller treff av gjenstand

  379

  kuttet eller stukket av skarp gjenstand

  189

  elektrisk spenning

  Kalkulator

  Se kostnadene av sykefravær og hva du kan spare ved å øke produktiviteten.

  1
  Sykefravær

  2
  Målsetning

  3
  Potensiale

  4
  Resultat

  1. Sykefravær

  Arbeidsgiver må betale sykepenger i et tidsrom på inntil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Alle dager telles med, ikke kun de dagene arbeidstakeren skulle vært på jobb. Etter dette er det NAV som utbetaler sykepengene.

  Antall ansatte
  Omsetning
  Gjennomsnittslønn
  Sykefravær
  Totale kostnader grunnet sykefravær

  1 980

  Tapte timer totalt

  22%

  Anslått produktivitetstap

  1 980 000kr

  Årlig tap grunnet sykefravær

  Total kostnad per time per ansatt

  394 kr

  Antall tapte timer basert på sykefravær per ansatt

  99

  Personalkostnader basert på sykefravær

  780 000 kr

  Hvorfor velge Avonova?

  Digitalt system

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  Tjeneste

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss

  2 av 3 bedrifter fikk pålegg fra Arbeidstilsynet i 2022

  I 2022 utførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn av bedrifter i byggebransjen og fant at bare én av tre bedrifter gjør nok for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager.

  Nå skal Arbeidstilsynet fortsette kontrollene med at bedrifter i byggebransjen følger kravene i arbeidsmiljøloven. Dersom du ikke allerede har kartlagt risikofaktorer og gjort tiltak for å hindre at arbeidstakerne blir syke av arbeidet, vil du kunne få et pålegg. Som en del av dette arbeidet er alle bedrifter innenfor bygg lovpålagt å ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Våre dyktige rådgivere kan hjelpe deg med å velge riktig bedriftshelsetjeneste samt rådgi deg om hvordan oppfylle lovkravene for HMS-arbeidet.

  Snakk med oss

  Limaco sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb
  Jeg tror alle bedriftsledere ønsker å gå hjem fra jobb med lave skuldre og god samvittighet. Etter jeg fikk kontroll på alt av lovkrav og HMS-arbeid, sover jeg bedre om natten.

  — Inge Dalslet, Daglig leder, Limaco AS

  Les kundecaser