Til hovedinnhold
HMS transport

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i transportbransjen

Transport er en av bransjene med flest antall arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker med langvarig sykefravær. Alle bedrifter innenfor transport er lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  HMS-krav for transportbransjen

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i transportbransjen?

  Ifølge Arbeidstilsynet er transport en av de næringsgruppene med flest antall arbeidsskadedødsfall og flest antall arbeidsulykker med langvarig sykefravær per 1000 sysselsatte. En rapport fra 2020 viste også at hele halvparten av alle dødsfall innen næringene bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri de siste årene involverte kjøretøy.

  På grunn av risikofaktorer må alle bedrifter som faller innunder bransjegruppen ‘Landtransport og rørtransport’ følge kravene til HMS-arbeid som er satt i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

  Som arbeidsgiver er du pålagt å ta HMS-kurs. Det samme gjelder for bedriftens verneombud.

  Arbeidsskader i din bransje

  I godstransport, post og lagring er hele 1 av 4 sykefravær relatert til jobben og arbeidsmiljøutfordringer.

  47%

  opplever smerte i nakke og skuldre

  40%

  oppgir smerter i ryggen

  22%

  oppgir øresus og nedsatt hørsel

  15%

  utsettes for helkroppsvibrasjoner

  Risikofaktorer innenfor transport

  Tall viser at sykefraværet for transport har ligget på et høyt nivå over flere år sammenlignet med andre næringer. Ikke bare er risikoen for at det skjer ulykker innenfor denne næringen stor, men konsekvensen av disse ulykkene kan også bli fatal.

  Ugunstig arbeidstid er muligens den viktigste risikofaktoren innenfor denne bransjen. Lange arbeidsdager- og uker samt natt- og skiftarbeid øker risikoen for både fysiske og psykiske helseplager. I tillegg medfører det økt ulykkesrisiko. Visse deler av transportnæringen preges også av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger.

  Sjåfører har også større risiko for enkelte helseplager enn andre yrkesaktive grupper. Det er høy risiko for klemskader i forbindelse med håndtering av løfteutstyr og kraner, tunge kjøretøy, arbeid i høyden, tung og uhåndterlig last samt farlig gods.

  Er du klar for tilsyn?

  For å sikre at alle bedrifter innenfor transportnæringen følger de lovpålagte kravene som er satt, gjennomfører Arbeidstilsynet regelmessige tilsyn. Det er i hovedsak tre ulike former for tilsyn:

  • Tilsyn langs vei hvor de snakker med sjåfør Her sjekker Arbeidstilsynet at all nødvendig dokumentasjon er på plass.

  • Bedriftstilsyn, herunder tilsyn hos transportør og tilsyn hos oppdragsgiver/bestillere Under tilsynet hos transportør snakker Arbeidstilsynet med ledere, ansatte og verneombud. Ved tilsyn hos oppdragsgiver/bestillere kontrollerer de at oppdragsgiver har lagt opp arbeidet på en slik måte at transportøren kan gjennomføre oppdraget på en forsvarlig måte.

  • Postale tilsyn Arbeidstilsynet kontrollerer at bedriftene overholder de kravene som er satt i arbeidsmiljøloven ved å sjekke at bedriftene har sendt inn den etterspurte dokumentasjonen.

  Hvorfor velge Avonova?

  Digitalt system

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  Tjeneste

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss