Til hovedinnhold
HMS i renholdsbransjen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i renholdsbransjen

Arbeidstakere som utfører renhold er ofte utsatt for både fysisk og psykisk belastende arbeid. Alle bedrifter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester er lovpålagt ha godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Kvinne som vasker vinduene

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i renholdsbransjen?

  Ansatte innenfor renholdsbransjen er utsatt for fysisk belastende arbeid med ergonomiske utfordringer og potensielle slitasjeskader. Noen utfører også renhold i miljøer hvor de kan komme i kontakt med renholdsmidler som inneholder skadelige kjemikalier. Det stilles derfor egne krav til tiltak ved utførelse av renholdsarbeid.

  På den annen side, preges bransjen av utfordringer med delvis useriøse aktører som ikke tar hensyn til arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår. Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter skal blant annet sikre at arbeidstaker blir betalt etter kravene som er satt for minstelønn.

  Alle bedrifter innenfor renholdsbransjen er i tillegg til dette pålagt å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste samt følge de HMS-kravene som er satt i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

  Utfordringer i din bransje

  Utfordringene i arbeidsmiljøet til renholdere er komplekse og kan lede til både fysiske og psykiske skader. Her er noen av de viktigste utfordringene for renholdsbransjen.

  75%

  utsettes for hudirriterende stoffer

  42%

  opplever lave utviklingsmuligheter

  42%

  jobber med gjentakende armbevegelser

  34%

  jobber med hender over skulderhøyde

  Bransjeutfordringer

  Renholdsbransjen har komplekse problemstillinger når det gjelder arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid er derfor spesielt viktig både for å sikre trygge arbeidsmiljø og at arbeidstakers rettigheter ivaretas. En stor del av utfordringene er knyttet til delvis useriøse aktører og høy andel utenlandske arbeidstakere som ikke er kjent med norske arbeidsvilkår.

  Dette fører til at bransjen preges av sårbarhet for diskriminering og utnyttelse. Det innebærer blant annet manglende arbeidskontrakter, at mange ansatte blir utsatt for stort arbeidspress, ugunstige arbeidstider, dårlige lønnsbetingelser og at de ikke får overtidsbetalingen de har krav på.

  Det er også et stort spenn innenfor renhold og risiko: mens noen utfører renhold i relativt ufarlige miljøer med lite risiko, er det også mange som rengjør områder med byggestøv, farlige kjemikalier og biologiske komponenter. I sistnevnte tilfelle bør arbeidstakeren ha spesialkompetanse på denne type rengjøring, noe langt fra alle har.

  HMS-kort for renholdere

  Alle arbeidstakere som jobber med renhold, skal ha HMS-kort som de bærer på jobben. Dette er et krav som gjelder for både norske og utenlandske arbeidstakere. Det betyr at alle bedrifter som tilbyr renholdstjenester, enten helt eller delvis, er pålagt å utstyre alle sine ansatte som utfører renholdsarbeid med et HMS-kort fra Arbeidstilsynet.

  Kravet om HMS-kort gjelder for følgende:

  • daglig leder eller eier av bedriften

  • enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere

  • ektefelle til eier av enkeltpersonforetak

  • arbeidstakere som er utleid for å gjøre renholdsarbeid

  HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsbedrifter. Bedriften må søke om godkjenning før de kan bestille HMS-kort til ansatte. Samtidig vil bedriften først bli endelig godkjent når alle renholdere har sitt personlige HMS-kort på plass.

  Godkjenningsordning for renholdsbedrifter

  Alle bedrifter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten denne offentlige godkjenningen. Kravet om godkjenning gjelder for alle bedrifter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge.

  Det gjelder både for enkeltpersonforetak som ikke har sysselsatte arbeidstakere og for bedrifter med flere ansatte. Kravet gjelder også for de bedriftene som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

  Hvordan søke om godkjenning?

  Søknad om godkjenning sendes inn via Altinn og det er mulig å søke både på norsk og engelsk. For å kunne søke må bedriften være registrert og ha et organisasjonsnummer registrert i enhetsregisteret. Driver du et enkeltpersonforetak skal du kun sende inn en søknad uten noe vedlagt dokumentasjon.

  Bedrifter som har flere ansatte må derimot legge ved dokumentasjon på at de også er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste og at de har et dedikert verneombud.

  Hvorfor velge Avonova?

  Digitalt system

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  Tjeneste

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss