Til hovedinnhold
Bransjer

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Skap en tryggere arbeidsplass ved å jobbe systematisk med HMS-arbeid. En godkjent bedriftshelsetjeneste hjelper deg med å redusere sykefraværet og øke lønnsomheten i din bedrift.

  Butikkmedarbeider inne i matbuikk

  Hva er lovpålagte bedriftshelsetjenester?

  Bedriftshelsetjenesten (BHT) er en tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven og HMS-regelverket krever mye av arbeidsgivere, og av og til krever den mer av arbeidsgiverne enn det kan forventes at de skal klare på egenhånd.

  Bedriftshelsetjenesten skal derfor være en rådgiver som har ekspertkompetanse på arbeidsmiljøloven og HMS, og skal kunne hjelpe arbeidsgiverne og bedriftene med å oppfylle kravene i regelverket.

  Formålet er å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. De bransjene som har høy risiko for arbeidsskader, sykdom og psykiske belastninger på arbeidsplassen, er lovpålagt å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Alt om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

  Hvem er pålagt å ha BHT?

  Hvilken bransje din bedrift tilhører, avgjør om du er lovpålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste eller ikke. Dette bestemmes av myndighetene basert på risikoforholdene i de ulike bransjene.

  Det betyr at bransjer som har større fare for arbeidsskader samt fysiske og psykiske belastninger må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette er bransjer som eksempelvis bygg og anlegg, elektro, transport, frisør og renhold.

  Om du leser regelverket nøye, vil du se at det strengt tatt er risikoforholdene i din bedrift som avgjør om bedriftshelsetjeneste er et krav eller ikke. Dersom din bedrift ikke omfattes av bransjelisten myndighetene har laget, må du fortsatt vurdere om dere har behov for bistand basert på risikoene i din bedrift. Mange velger å ha bedriftshelsetjeneste fordi de ser verdien av en slik rådgivende tjeneste.

  Risikovurdering og risikostyring

  Hva kan du oppnå med bedriftshelsetjeneste?

  Motivasjon

  Mer motiverte ansatte

  Et godt arbeidsmiljø gir rom for motivasjon

  Produktivitet

  Høyere produktivitet

  Ansatte som trives på jobb presterer bedre

  Sykefravær

  Lavere sykefravær

  Jobb helhetlig med individet, gruppen og organisasjonen

  Lønnsomhet

  Økt lønnsomhet

  HMS-arbeid gir bedre lønnsomhet og produktivitet

  Må min bedrift ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg?

  Har din bedrift mer enn 10 ansatte, krever loven at du har et dedikert verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I tillegg skal du ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU) dersom dere er 50 eller flere ansatte. Arbeidsmiljøutvalget skal drøfte og løse arbeidsmiljøsaker i bedriften. Her skal arbeidsgiver, arbeidstakerne og verne- og bedriftshelsetjenesten være representert.

  Vær oppmerksom på at det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som vil tre i kraft fra neste år. Dette betyr at fra og med 1. januar 2024 vil det være pålagt å ha verneombud dersom bedriften har 5 eller flere ansatte. I tillegg vil det være pålagt å ha et arbeidsmiljøutvalg dersom bedriften har 30 eller flere ansatte.

  Hva gjør et verneombud?

  BHT for små og større bedrifter

  Alle bedrifter som faller innunder bransjer som anses å ha stor risiko, er lovpålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette er uavhengig av antall ansatte selv om HMS-lovgivningen i prinsipp er den samme for små og store bedrifter.

  Størrelsen på din bedrift har likevel mye å si for behovet for støtte og administrering av arbeidet med HMS med tanke på antall ansatte, avdelinger og ulike lokasjoner. Driver du en større bedrift eller offentlig virksomhet, er det også mye verdi i å gjennomføre tiltak som bidrar til økt arbeidsglede, produktivitet og lønnsomhet.

  En bedriftshelsetjeneste vil kunne hjelpe deg med å jobbe mot tydelige HMS-mål over tid. Dette kan være å redusere sykefraværet og turnover av ansatte, øke medarbeidertilfredsheten og forebygge skader og helserelaterte plager.

  Se alle bedriftshelsetjenester

  Hvorfor velge Avonova?

  Vi tar vare på dine ansatte i alle deler av arbeidsforholdet gjennom å være en faglig sterk, offentlig godkjent partner og rådgiver innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Slik hjelper vi deg med å få full kontroll på lover og regler, men også med å skape lojalitet, stolthet og kultur på arbeidsplassen. Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

  • Systematisk HMS-arbeid

  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste

  • Sykefravær

  • Arbeidshelse, psykososialt arbeidsmiljø og psykisk helse

  • Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø

  • Ledelse