Til hovedinnhold
HMS i anleggsbransjen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i anleggsbransjen

Anleggsbransjen er en av de mest ulykkesutsatte næringene. Alle bedrifter innenfor denne bransjen er derfor lovpålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Anleggsarbeider som legger sement

  Snarveier

  Hvilke HMS-krav gjelder for deg i anleggsnæringen?

  Anleggsbransjen omfatter fagområder som asfaltør, vei- og anleggsarbeider, anleggsmaskinfører og banemontør. For å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle på anleggsplassen, gjelder forskriftene og regelverkene i arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

  I tillegg gjelder egne forskrifter for gravearbeid og bergarbeid som kommer frem i forskrift om utførelse av arbeid.

  HMS på bygge- og anleggsplassen

  Følger du lovkravene for bygge- og anleggsbransjen?

  Svar på spørsmålene for å lære hvilke HMS-krav som stilles til deg og din bedrift, og hvordan du kan jobbe mer systematisk med HMS-arbeidet.

  Start quizen

  HMS-krav for rollene på anleggsplassen

  For bygge- og anleggsnæringen er det en rekke felles krav som stilles til HMS-arbeidet. Dette er for å sikre at alle på prosjektet kan jobbe trygt og at det tas høyde for alle risikoer under både prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

  For anleggsnæringen er det i tillegg noen spesielle krav som stilles til arbeidsgiver i forbindelse med gravearbeid og bergarbeid. Reglene for gravearbeid og bergarbeid inkluderer blant annet kartlegging og gjennomføring av risikovurdering og opplæring i gravearbeid dypere enn 1,25 meter.

  Les mer om de ulike HMS-kravene på bygge- og anleggsplassen og se hvilke ansvarsområder som gjelder for de ulike rollene.

  Se HMS-kravene

  Arbeidsulykker i din bransje

  I 2021 ble det registrert 2978 skadetilfeller i bygge- og anleggsvirksomheter. I tillegg til dette var det ni arbeidstakere innenfor bygg og anlegg som omkom i 2021.

  633

  skade ved fall

  590

  støt eller treff av gjenstand

  379

  kuttet eller stukket av skarp gjenstand

  189

  elektrisk spenning

  Kalkulator

  Se kostnadene av sykefravær og hva du kan spare ved å øke produktiviteten.

  1
  Sykefravær

  2
  Målsetning

  3
  Potensiale

  4
  Resultat

  1. Sykefravær

  Arbeidsgiver må betale sykepenger i et tidsrom på inntil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Alle dager telles med, ikke kun de dagene arbeidstakeren skulle vært på jobb. Etter dette er det NAV som utbetaler sykepengene.

  Antall ansatte
  Omsetning
  Gjennomsnittslønn
  Sykefravær
  Totale kostnader grunnet sykefravær

  1 980

  Tapte timer totalt

  22%

  Anslått produktivitetstap

  1 980 000kr

  Årlig tap grunnet sykefravær

  Total kostnad per time per ansatt

  394 kr

  Antall tapte timer basert på sykefravær per ansatt

  99

  Personalkostnader basert på sykefravær

  780 000 kr

  Hvorfor velge Avonova?

  Digitalt system

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  Tjeneste

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss

  Limaco sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb
  Jeg tror alle bedriftsledere ønsker å gå hjem fra jobb med lave skuldre og god samvittighet. Etter jeg fikk kontroll på alt av lovkrav og HMS-arbeid, sover jeg bedre om natten.

  — Inge Dalslet, Daglig leder, Limaco AS

  Les kundecasen