Til hovedinnhold
Sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb

Sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb

Bedre arbeidsmiljø, redusert sykefravær og færre avvik, har gitt daglig leder i Limaco lavere skuldre og større økonomisk trygghet i bedriften.

Limaco sparer tid og penger på at de ansatte trives på jobb

– Jeg tror alle bedriftsledere ønsker å gå hjem fra jobb med lave skuldre og god samvittighet. Etter jeg fikk kontroll på alt av lovkrav og HMS-arbeid, sover jeg bedre om natten, sier Inge Dalseth, som er daglig leder for Limaco AS.

Sammen med tolv ansatte, driver han utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, samt et verksted og en butikk i Holmestrand, utenfor Drammen.

Trengte nye løsninger

Dagene er hektiske, men de ansattes helse, miljø og sikkerhet står høyt på prioriteringslisten. I en utleievirksomhet som Limaco, med blant annet farlige maskiner, føler Inge et stor ansvar for å ha ting på stell. Ikke bare på papiret, men også i virkeligheten.

I takt med at bedriften vokste, ble det siste utfordrende. Etter de bikket ti ansatte begynte oppgaver som HMS-arbeid, internkontroll, avvikshåndtering og lovkrav, å kreve mye energi.

– Jeg hadde høye skuldre og en overveldende følelse av å ikke holde tritt med alle regler og prosesser, forteller Inge.

Det gamle HMS-systemet fremsto som tungvint, tidkrevende og lite engasjerende.

– Jeg trengte nye løsninger som var praktiske og brukervennlige for meg selv og de ansatte. Det var viktig med et system som ville bli aktivt brukt, og som på sikt ville være økonomisk gunstig.

Mer enn bare HMS

Etter grundige undersøkelser og samtaler med andre ledere, kontaktet han Avonova Assist. Han ble positivt overrasket over at løsningene inkluderte mer enn bare HMS, og at de jobbet mot å se bedriften og de ansatte i et helhetsperspektiv. Det vil si å forstå sammenhengene mellom sykefravær, oppfølging av enkeltindividet, systematisk HMS-arbeid og arbeidsmiljø.

– At så mange aspekt er samlet i én pakkeløsning, gjør at vi sparer tid og penger. Samtidig gir det meg større forutsigbarhet i arbeidet mitt, sier Inge og trekker frem HMS-systemene, bedriftshelsetjeneste, de digitale arbeidsverktøyene og egen kunderådgiver som viktige elementer for ham.

– Nå føler jeg meg trygg der jeg tidligere var usikker. Jeg vet at tidsfrister overholdes, lovverket følges og at de ansatte er motiverte og stolte av arbeidsplassen sin.

Gir økonomisk trygghet

Han opplever at tiden de investerte ved å implementere Avonova Assist, samt den månedlige summen de betaler, er velbrukte penger bedriften får mye igjen for.

– Siden vi er mer frempå enn bakpå, unngår vi stress, unødvendig sykefravær og kostbare hendelser. Det er klart at det gir en stor økonomisk trygghet, forteller han.

Med Avonova Assist samles all informasjon på ett sted, i en digital plattform. Dette har gjort det enklere for Limaco å kartlegge årsakssammenheng i forbindelse med avvik og sykemeldinger. I tillegg får Inge oversikt over alt fra ressursbruk, ferie, permisjoner, verktøy for medarbeidersamtaler og arbeidsprosedyrer.

– Jeg får varsler om viktige ting som ellers ville gått meg hus forbi i en travel hverdag. Det kan være at en ansatt trenger en viss type verneutstyr eller mer alvorlige hendelser som at noen har sklidd på isen, forteller Inge.

– På den måten føler jeg at systemet også fasiliteter for bedre sikkerhet.

Deilig med egen rådgiver

Inge tror mange ledere kan kjenne seg igjen i følelsen av å enkelte ganger ikke strekke helt til. På slike dager, synes han kunderådgiveren er en uvurderlig støtte.

– Det er deilig å kunne ringe til min faste rådgiver, som kjenner meg og bedriften. Hun vet hva vi trenger til enhver tid.

Rådgiveren bistår med lederstøtte rundt juridiske spørsmål, struktur, rutiner, arbeidsavtaler eller oppsigelse. Under koronapandemien fikk de hjelp til å sette inn riktige smittevernstiltak.

– Jeg opplever å få ting av skuldrene mine. Det gjør at jeg er tryggere som leder og har bedre kontroll på fremtiden, sier Inge.

– Vi blir nok aldri helt perfekte, men nå har vi har noen konkrete mål å strekke oss etter.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer