Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Form din egen jobbhverdag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dame som jobber på data og smiler

Form din egen jobbhverdag

Styr energien istedenfor tiden.

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. Ikke alle trives med et slikt arbeidsmønster. Mennesker er ulike. Noen opplever at de har mer energi tidlig på dagen, andre utover kvelden. Enkelte vil arbeide alene, mens andre igjen trenger å jobbe sammen med kollegaer for å få energi.

En ny jobbfilosofi kalt jobbforming eller jobb crafting brer om seg. Filosofien går ut på at ansatte skal få rom til å forme sin egen jobbhverdag. Forskning viser at dette øker engasjementet som igjen bidrar positivt til resultatoppnåelse.

Som leder kan du bidra til rammer og rom som gjør at arbeidstaker selv tar kontrollen over det de trenger for å ha en god arbeidshverdag og få utført arbeidsoppgavene på en god måte. Som arbeidstaker kan du være bevisst hvordan du selv kan ta styring over egen jobbhverdag.

Autonomi er selve bærebjelken i motiverende ledelse. Autonomi innebærer at medarbeiderne får rom til å bruke sin kompetanse og at de får gjøre egne vurderinger og valg innenfor gitte rammer. Dette bildet handler også om å finne frem til arbeidsmetoder som fungerer for den enkelte.  

Kontroll og innflytelse over arbeidet er en ressurs som bygger engasjement. Kontroll og autonomi til å strukturere arbeidsdagen på en måte som gir energi og som hjelper deg å være effektiv er viktig. Jobbforming eller Job crafting er en forskningsbasert prosess som brukes for å bygge engasjement fra roten av organisasjonen og opp.

Forskning viser at job crafting hvor vi for eksempel påtar oss nye interessante oppgaver og prosjekter, eller hvor vi oppsøker samarbeid med mennesker som gir oss energi, er positivt for motivasjon, ytelse og resultater. Job crafting kan starte med å kartlegge hvor hver enkelt henter energi.   

Styr energien - ikke tiden

Tid er vår viktigste ressurs. Vi får aldri tiden tilbake og den kan ikke fornyes. Effektivt tidsbruk har derfor alltid stått sentralt i ledelsesteori. Å styre energien istedenfor tiden trenger ikke knyttes til spesifikke modeller. For de fleste handler det om et bevisst forhold til komponenter som kan knyttes til fysiske, sosiale, mentale og eksistensielle faktorer. Her kan ledelsen legge til rette.

Fysisk balanse

Arbeid på kontor som krever lite fysisk aktivitet kan skape en opplevelse av å være mentalt trøtt på slutten av arbeidsdagen. Da blir det viktig å aktivisere seg fysisk. En arbeidsplass med mye stillesitting kan innføre gå-møter og legge til rette for sykling eller jogging til arbeidsplassen gjennom å tilby garderobe- og dusjløsninger. Er man derimot i fysisk aktivitet på jobb, kan man ha behov for å sitte ned og ha ro i pauser for å oppnå en god balanse.

Sosial balanse

Vi mennesker har ulike sosiale behov. Arbeidsrollen kan kreve at man er sosial, men like fullt kan arbeidstaker ha behov for anledning til å være alene og fordype seg i arbeidet for å få energi. Andre er mer ekstroverte og får energi av å sparre i grupper og diskutere. Uavhengig av hva man foretrekker vil det for de aller fleste være behov for en sosial balanse under arbeidsdagen.   

Mental balanse

For få utfordringer i arbeidshverdagen virker energitappende. For høye krav til mental energi kan derimot utløse stress.  Alle mennesker har behov for restitusjon og anledning til å slappe av.  Lederen må skape rom for avbrekk fra arbeidsoppgavene. Mange ledere erfarer selv at pauser i løpet av døgnet der man for eksempel går en tur eller jogger er helt nødvendige for å rydde informasjon og for å se utfordringer og muligheter fra nye perspektiv.

Eksistensiell

Å finne sitt indre kompass handler om å finne verdier som er viktige for en selv. I jobbsammenheng kan det være en god vane å stoppe opp noen minutter et par ganger om dagen for å reflektere over om man bruker energien på det som er viktig, eller om man burde prioritert annerledes.

Endring tar tid

Psykososiale utfall av endringer i jobbmetode er noe som normalt vises først over tid. Om endringer i arbeidsvaner eller arbeidsmetoder virkelig fungerer kan ofte vurderes først etter noen måneder.  Like fullt er det viktig at den enkelte regelmessig vurderer justeringer basert på egne erfaringer. 

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?