Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Leder- og organisasjonsutvikling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Leder- og organisasjonsutvikling

Den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er gjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Som leder av en bedrift er vekst og positive resultater ofte det viktigste man måler på. 

Vi hjelper dere med

MTM Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke alltid lett å fange opp problemer i organisasjonen eller hva de ansatte sliter med. Med vår medarbeiderundersøkelse MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i virksomheten. Og kanskje enda viktigere: En metode for å påvirke den i riktig retning.

Ledelse

Vi gir ledere et løft

Lederen er nøkkelen til utvikling gjennom å ta ut potensialet hos enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Vi arbeider med ledere på alle nivåer for at de skal kunne mestre kunsten å lede, utvikle, styre og motivere.

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap

Avonova Census hjelper virksomheter til å få et godt medarbeiderskap. Vårt overordnede mål når vi utvikler medarbeiderskap er å bevisstgjøre den enkelte medarbeider sitt ansvar som ansatt, samt gjøre lederen bedre til å stille tydelige krav og forventninger til medarbeiderne.

Endringsprosesser

Bistand ved endring og omstilling

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn, kundeforventninger, teknologi og rammebetingelser endrer seg – noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Planlagte endringer – omstillinger - vil derfor alltid være en del av arbeidslivet.

Team og teamutvikling

Team og teamutvikling

Et godt team spiller på hver enkelt medlems styrke og klarer gjennom samhandling, kunnskapsdeling og respekt for hver enkelts bidrag til teamet, å skape resultater utover det vanlige.

Psykososialt arbeidsmiljø

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler kort og enkelt om hvordan de ansatte har det på jobben. Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Avonova Census tar høyde for at enhver konflikt er unik og sammensatt. Vi tilpasser arbeidsmetode og fremgangsmåte i en konflikthåndtering til den aktuelle konfliktens innhold og intensitet.

Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det som regel også er behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som sentrale prinsipper for god saksbehandling ivaretas.

Våre kurs

Våre kurs

Avonova Census har bredde og går i dybden - våre fagfolk holder kurs og foredrag som bevisstgjør og engasjerer.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?