Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Leder- og organisasjonsutvikling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Leder- og organisasjonsutvikling

Som leder av en bedrift er vekst og positive resultater ofte det viktigste du måles på. Dette krever i stor grad at du som leder står støtt for å gi organisasjonen best mulig forutsetninger for å gjøre det bra. Bedre mål- og resultatoppnåelse skapes også gjennom overskudd og engasjement blant bedriftens ansatte. Dette kan du som leder blant annet oppnå gjennom å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte på arbeidsplassen. 

LES MER: Viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø 

Leder- og organisasjonsutvikling i regi av Avonova bidrar til økt verdiskapning for din virksomhet, ønskede utviklingsprosesser og større sannsynlighet for måloppnåelse både av de ansatte og lederen selv. Under finner du leder- og organisasjonsutviklingstjenestene som vi tilbyr. 

Vi hjelper dere med

Psykososialt arbeidsmiljø

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler kort fortalt om hvordan de ansatte har det på jobben. Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Lederstøtte i coronasituasjonen

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Puls i omstilling

"Puls i omstilling" - en aktuell tilstandsrapport

Corona-viruset har medført en brå omveltning for virksomheter og arbeidstakere. Ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en uoversiktlig situasjon. Innsikt i arbeidsmiljøet kan være kritisk for organisasjoners leveringsdyktighet både her og nå, og i tiden som kommer. "Puls i omstilling" gir denne innsikten gjennom fokus på de mest sentrale tema og spørsmål og er et godt verktøy for god ledelse videre.

MTM

MTM Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke alltid lett å fange opp problemer i organisasjonen eller hva de ansatte sliter med. Med vår medarbeiderundersøkelse MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i virksomheten. Og kanskje enda viktigere: En metode for å påvirke den i riktig retning.

Ledelse

Vi gir ledere et løft

Lederen er nøkkelen til utvikling gjennom å ta ut potensialet hos enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Vi arbeider med ledere på alle nivåer for at de skal kunne mestre kunsten å lede, utvikle, styre og motivere.

Medarbeiderskap

Aktivt Medarbeiderskap

Avonova hjelper virksomheter med å utvikle en engasjementsfremmende kultur. Dette handler om å utvikle både ledere og medarbeidere til å trekke i samme retning

Endringsprosesser

Bistand ved endring og omstilling

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn (globalisering, digitalisering, demografiske endringer) kundeforventninger, og andre rammebetingelser endrer seg. Noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Krav til endringsledelse og kontinuerlig omstilling vil derfor alltid være en del av arbeidslivet, og 2020 var et ekstremt eksempel på «adapt or die».

Team og teamutvikling

Team og teamutvikling

Et godt team spiller på hver enkelt medlems styrke og klarer gjennom samhandling, kunnskapsdeling og respekt for hver enkelts bidrag til teamet, å skape resultater utover det vanlige.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering: fra konflikt til utvikling

Konflikt er normalt – noe alle opplever fra tid til annen. Noen ønsker konflikt velkommen som en kilde til utvikling og kreativitet, mens de fleste vel tenker at det er uønsket og ubehagelig – noe man helst legger lokk på. Uansett er god konflikthåndtering innad i en virksomhet viktig.

Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det som regel også er behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som sentrale prinsipper for god saksbehandling ivaretas.

Våre kurs

Våre kurs

Avonova Census har bredde og går i dybden - våre fagfolk holder kurs og foredrag som bevisstgjør og engasjerer.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?