Bedriftshelsetjeneste for større og offentlige virksomheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste for større og offentlige virksomheter

Som landets største bedriftshelsetjeneste kan Avonova bistå dere med hjelp til å forebygge skader og sykdom, men også gjennom verdiskapende tiltak som bidrar til økt arbeidsglede, produktivitet og ikke minst, lønnsomhet.

 

En bedriftshelsetjeneste tilpasset dine behov

 

HMS-lovgivningen er i prinsippet den samme for små og store virksomheter. Likevel har størrelsen på virksomheten mye å si for behovet for støtte og administrering av HMS-arbeidet, grunnet antall ansatte og antallet avdelinger og lokalisajoner.

Verdiskapende bedriftshelsetjenester for større og offentlige virksomheter passer for dere som:

 • Driver en virksomhet med mange ansatte, gjerne på ulike avdelinger og lokasjoner. (Er dere en mindre bedrift? Sjekk ut Avonova Assist.)
 • Ønsker en faglig sterk og offentlig godkjent partner og rådgiver på helse, arbeidsmiljø og HMS:
  • Arbeidshelse
  • Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø og psykisk helse
  • Systematisk HMS-arbeid, AMU og vernetjeneste
  • Smittevern
  • Ledelse
  • Sykefravær
  • Krise og beredskap
  • Rus og avhengighet
 • Vil ha et bærekraftig og godt arbeidsmiljø, som ivaretar lovkrav og danner grunnlaget for god helse, motivasjon og engasjement blant medarbeidere
 • Ønsker å jobbe mot tydelige HMS-mål over tid, som f.eks. reduksjon i sykefravær eller turnover, minimering av skader og uhelse, medarbeidertilfredshet, employer branding

At vi har kunnet bruke Avonova bedriftshelsetjeneste som en sann og uavhengig fagkyndig partner i tunge sykefraværssaker, har betydd enormt mye både for våre ledere og ansatte. Bedriftshelsetjenesten har også ivaretatt den viktige forebyggende delen av jobben.

Telenor, Agder

 

 

Tverrfaglig ekspertise

 

Avonovas tverrfaglige ekspertise og helhetlige arbeidsmetodikk vil gi dere langvarig effekt av enkelttiltak og aktiviteter som omhandler medarbeideres helse og motivasjon, arbeidsmiljøet, ledelse, bedriftskultur og konkurransekraft.

Vi medvirker til at virksomheten når målene som er satt og oppnår ofte effekt av dette arbeidet. Vi arbeider tverrfaglig hvor HMS-rådgivere, leger, sykepleiere, organisasjonspsykologer, fysioterapeuter, ergonomer og annet personell jobber sammen i kundetilpassede team. 

Jeg er fornøyd med effekten av de grepene som er tatt. Dette har ført til økt arbeidsglede og mindre slitasje.

Olav Strand, regionssjef NOKAS Les mer>>>

 

 

Hvordan jobber Avonova godt med store kunder?

 

Kunder med enheter og avdelinger på flere lokalisasjoner, defineres av Avonova som «Landsdekkende». Det krever en annerledes organisering av vårt samarbeid enn for lokale kunder.

Det opprettes en sentral KAM (kundeansvarlig) i tillegg til en lokal kundeansvarlig ved lokal avdeling. KAM har et overordnet ansvar for samarbeid med kunden og vil være deres primære kontakt her hos Avonova, mens avdelingene vil kunne forholde seg til sin lokale kundeansvarlige.

KAM og kundeansvarlig vil løpende oppdatere hverandre på hva som er gjort, samt hva som kan og bør gjøres. I samarbeid med kunden besluttes det videre arbeidet, som skal samsvare med kundens strategi og mål. Denne organiseringen gjør at vi både hjelper med lokale og overordnede HMS-behov på best mulig måte, samt at dere vil få god oversikt til enhver tid.

Offentlige kunder (kommuner, fylkeskommuner og statlige instutisjoner)

Avonova har over 100 offentlige kunder og vet godt hvilke utfordringer og styrker som finnes. Vår erfaring herfra tar vi med oss i arbeidene med å effektivt bedre deres arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Les om hvordan vi sammen med NAV og Time kommune i Rogaland har redusert kommunens omsorgssektor sykefravær med 35% 

Video Norsk kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) reduserte sykefraværet gjennom å fokusere på enkeltindividet i et 24-timersperspektiv. For Nkom var det viktig å ikke bare redusere sykefraværet, men også forebygge at folk som stod i faresonen ikke ble syke. Og det ga veldig gode resultater. Les mer om vår helhetlige strategi for et varig redusert sykefravær>>>

eas3

hør fra våre kunder

Time kommune

Herøy kommune 

Nokas

Lier Asvo

Kitron

 "Vi valgte å inngå avtale med en komplett tjenesteleverandør, fordi de kom best ut på både pris og kvalitet. Det har fungert meget bra, fordi de leverer på hvert trinn i prosessen."

Steinar Trangerud, Prosjekt- og markedsleder i EAS 

Les mer om samarbeidet

Ofte stilte spørsmål:

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss for en prat om hva som er hensiktsmessig å gjøre nettopp hos dere.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?