Til hovedinnhold

Helhetlig sykefravær

Reduser sykefraværet med vår helhetlige tilnærming.

  Bli kunde

  Ved å jobbe helhetlig, forebyggende og langsiktig med sykefraværsoppfølging oppnår dere redusert sykefravær og et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

  Vi hjelper dere med forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefraværet i virksomheten. Vår metode er å se på samspillet mellom

  • det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten

  • det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet

  • individet i et 24-timersperspektiv – arbeid, privatliv og søvn

  Kartleggingssamtaler avdekker rotårsakene til sykefraværet

  Samtalene gjennomføres av autorisert helsepersonell og resulterer i en rapport med målrettede forslag til tiltak og anbefalinger på individnivå, som kan bidra til reduksjon av sykefraværet.

  Lederopplæring gir innsikt og kunnskap

  Gjennom forelesninger, diskusjoner og erfaringsutveksling vil lederne i virksomheten få kunnskap om hva de bør og kan gjøre på de ulike stadiene av sykefraværsoppfølgingen. Lederopplæringen gir også en innføring i lover og regler, rettigheter og plikter, og hva som er bedriftshelsetjenesten og NAVs roller.

  Møteplassen skaper god dialog og struktur

  Møteplassen er et tiltak for de som står i fare for å bli sykemeldt, og de med hyppig kort- og langtidsfravær. Vi inviterer til gode og løsningsorienterte dialogmøter med medarbeideren,HR/personal, leder, bedriftshelsetjenesten, NAV og eventuelt fastlege og tillitsvalgt. Lovpålagte dialogmøter med NAV kan også gjennomføres i møteplassen.