Til hovedinnhold

Kartlegging og risikovurdering

Anerkjente metoder for kartlegging av risiko på arbeidsplassen.

  Få tilbud

  En risikovurdering vil hjelpe dere i arbeidet med å forebygge skader og sykdom.

  Lovpålagt risikovurdering – en del av HMS-arbeidet

  En risikovurdering er en gjennomgang av hva som kan forårsake fysiske og psykiske skader eller sykdom på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Vi har erfaring med risikovurdering og farekartlegging fra de fleste bransjer. Med vår hjelp blir du som arbeidsgiver bedre i stand til å vurdere om dere har tatt gode nok forholdsregler, eller om dere bør gjøre mer for å forebygge.

  Vi tilbyr

  • Støtte til kartlegging av alle arbeidsmiljøfaktorer: fysiske, ergonomiske, kjemiske, biologiske, psykososiale og organisatoriske.

  • Avklaring av formålet med vurderingen – hva skal kartlegges, hvilke verktøy, skjemaer og maler for risikovurdering skal brukes, og hvilke akseptkriterier skal legges til grunn?

  • Anerkjente metoder for risikovurdering, som bidrar til å dokumentere både fareområder og hvilke tiltak som kan redusere risikoen. Eksempler er grovanalyse og sikker jobb-analyse (SJA). Vi forholder oss også til risikovurdering etter NS-5814.

  • Gjennomføring av risikovurdering sammen med representanter fra de ulike arbeidsplassene, f.eks. verneombud og mellomledere.

  • Tiltaksplan i etterkant av risikovurderingen.

  • Skriftlig dokumentasjon/rapport i etterkant av risikovurderingen.