Til hovedinnhold
Hvordan vi jobber med sykefravær: en helhetlig tilnærming

Hvordan vi jobber med sykefravær: en helhetlig tilnærming

Den beste måten å oppnå varig reduksjon i sykefravær på, er ved å jobbe helhetlig på flere områder samtidig.

Både blant politikere og partene i arbeidslivet og i næringslivet er det stor interesse for sykefraværsutfordringene våre. Hvorfor har Norge mye mer sykefravær enn landene vi typisk sammenlikner oss med? Det er mange mulige svar – men løsningene er få.

I Avonova jobber vi helhetlig med sykefraværsoppfølging. For å oppnå redusert sykefravær og et mer bærekraftig arbeidsmiljø for kundene våre, arbeider vi med forebygging, kartlegging og oppfølging av sykefraværet.

  • Vi jobber på flere områder samtidig.

  • Vi jobber med alle disse områdene over tid.

Som figuren over viser, er det tre perspektiver som må balanseres for å oppnå varig reduksjon i sykefraværet. Vi ser på samspillet mellom:

  • Det systematiske HMS-arbeidet: struktur, rutiner og aktiviteter som sikrer en forebyggende og målrettet effekt av sykefraværstiltak.

  • Det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet: ledelsen, organiseringen av arbeidet, og kulturen og klimaet i virksomheten.

  • Oppfølging av 24-timersmennesket: individuell og skreddersydd oppfølging av sykemeldte medarbeidere.

Vi ser på enkeltproblemer

Det som virker som enkeltproblemer, kan være symptomer på større problemer i organisasjonen.

Vår sykefraværsekspert Lena Drange Nesland sier at det ofte er like viktig å se på enkeltindivider som å jobbe med systematisk HMS eller virksomheten som helhet. Det gir en verdifull innsikt i problemområder som berører hele organisasjonen.

Vi ser mennesket i et 24-timersperspektiv

For å løse den enkelte medarbeiders helseutfordringer, må vi finne løsninger som både gir varig effekt for individet og et sunt arbeidsmiljø.

Med stadig mer sammensatte årsaker til sykefravær og et arbeidsliv som trenger hver enkelts nøkkelkompetanse i større grad enn før, er det viktig for arbeidsgiver både å forebygge fravær, og å få medarbeiderne tilbake i full jobb etter fravær.

Vi kartlegger enkeltansatte i et 24-timersperspektiv for å få innsikt i hvor belastningene ligger. Gjennom individuelle kartleggingssamtaler setter vi arbeid, privatliv og søvn i sammenheng, slik at vi kan iverksette skreddersydde og målrettede tiltak som har effekt på den enkelte medarbeiders helse, arbeidsevne og livskvalitet.

Den individuelle tilnærmingen fører ofte til at medarbeiderens får en økt bevissthet om sitt eget ansvar for å bevare en god arbeidshelse.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Publisert
2. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer