Til hovedinnhold
Årsaker til sykefravær

Årsaker til sykefravær

Muskelplager, skjelettplager og lettere psykiske plager er de største årsakene til sykefravær i Norge.

Muskel- og skjelettplager samt lettere psykiske plager har ligget øverst på sykefraværsstatistikken i flere år. Men i de aller fleste tilfellene er årsakene til det høye sykefraværet på norske arbeidsplasser sammensatte.

Se medarbeiderne i et 24-timersperspektiv

Det ser i økende grad ut til at sykefraværet vårt skyldes mer sammensatte forhold enn tidligere, og at det er tydelige sammenhenger mellom jobb, privatliv og søvn.

Derfor er det viktig å se – og kartlegge – medarbeiderne i et 24-timersperspektiv. Bare da kan man forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet. Når man kjenner medarbeiderens totalbelastning, ser man også hvilke risikofaktorer som potensielt kan gi langvarig eller hyppig kortvarig sykefravær.

Lettere psykiske plager

Det er godt dokumentert at arbeid er god medisin for den som sliter med lettere psykiske lidelser eller plager. Angst og lette depresjoner er viktige triggere til langvarig sykefravær. En av lederens viktigste oppgaver i møte med medarbeidere som har psykiske utfordringer, er å legge til rette for at de kan jobbe, enten fulltid eller gradert.

8 varselsignaler på at en ansatt sliter psykisk

Tidligere har man tenkt at muskel- og skjelettplager kommer av ensformige arbeidsstillinger, belastende bevegelser på jobb eller inaktivitet. I dag vet vi at slike plager også kan ha sammenheng med – eller forårsakes av – stress, høyt arbeidspress, psykisk helse og det psykiske og sosiale forholdet mennesker imellom. Dette kaller vi psykososialt arbeidsmiljø.

Jobb helhetlig med sykefravær

Ved å jobbe helhetlig, forebyggende og langsiktig med sykefraværsoppfølging kan dere oppnå redusert sykefravær og et mer bærekraftig arbeidsmiljø.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Publisert
2. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer