Til hovedinnhold
Norge på verdenstoppen i sykefravær

Norge på verdenstoppen i sykefravær

Det norske arbeidslivet er et av de aller mest produktive i hele verden. Samtidig topper vi også en mindre positiv statistikk: Norge er verdensledende i sykefravær.

Forskjellene er imidlertid store mellom bransjer og fylker. I 1. kvartal 2022 hadde Oslo det laveste nivået for sykefravær med 6,9 prosent, mens Nordland lå høyest med 9,8 prosent.

De største utfordringene har bransjene helse- og sosialtjenester, undervisning og forretningsmessig tjenesteyting.

Sjekk hele sykefraværsstatistikken på ssb.no

Kostnadene for sykefraværet er høye for arbeidsgivere

Arbeidsgivere må selv betale sykepenger for opptil 16 kalenderdager når ansatte blir sykemeldt.

I et anslag NyAnalyse gjorde for Bedriftsforbundet i 2017 viste det seg at arbeidsgiver betaler mellom 12 og 14 milliarder kroner årlig i sykepenger. På toppen av dette kommer tapte inntekter som følge av at medarbeiderne ikke er produktive når de er syke.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Publisert
2. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer