Til hovedinnhold

Rus og avhengighet

Støtte til å møte og håndtere medarbeidere med avhengighet.

    Avhengighet er utfordrende både for den utsatte medarbeideren og for leder. Det kan også gå utover kolleger og arbeidsmiljø.

    Vi hjelper dere med

    • Lederstøtte og opplæring Råd, opplæring og bistand til bedriftens ledere i avdekkings- og oppfølgingsprosessen. Deltakelse i samtaler med medarbeideren.

    • Oppfølging av medarbeideren Hjelp gjennom eget helsepersonell eller videre henvisning. Bistand i kontakten med arbeidsplass og leder. Oppfølging under behandling og retur til jobb.

    • Policy og rutiner Hjelp med overordnet policy samt utarbeiding av rutiner og tiltak som gjør dere forberedt på de eventuelle sakene som måtte komme. Slik kan dere jobbe forebyggende.