Til hovedinnhold

Systematisk HMS-arbeid

Gode HMS-rutiner fører til lavere sykefravær, sunnere arbeidsmiljø og mer engasjerte ansatte.

  Bli kunde

  Vi hjelper dere både med å forstå hvilket HMS-ansvar dere har, og med å etablere og vedlikeholde gode rutiner for HMS og internkontroll.

  Krav til systematisk HMS-arbeid

  Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til systematisk HMS-arbeid – alle norske virksomheter er pålagt å jobbe forebyggende med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

  Systematisk HMS-arbeid er det kontinuerlige arbeidet arbeidsgiver gjør, i samarbeid med medarbeiderne, for å identifisere, vurdere og håndtere helserisikoforhold i tilknytning til arbeidet samt sikre samsvar med det aktuelle regelverket. Hensikten er å redusere eller fjerne risikoen for arbeidsrelatert skade, sykdom og mistrivsel. Målet er å bygge et helsefremmende og bærekraftig arbeidsmiljø, til nytte for arbeidstakere, arbeidsgiver og samfunnet.

  Godt HMS-arbeid gir både helsemessig og økonomisk gevinst

  Med oss på laget vil bedriften din

  • jobbe smart og forebyggende for å få ned sykefravær og øke medarbeidernes tilfredshet og engasjement

  • identifisere farer som kan gi arbeidsrelatert sykdom eller skade før de skjer

  • sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for medarbeiderne

  • sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet

  • tilpasse arbeidsforholdet til medarbeidernes livssituasjon og forutsetninger

  • ivareta og utvikle arbeidsmiljøet i positiv retning

  • få på plass et inkluderende arbeidsmiljø og arbeidsliv for alle i virksomheten

  Gjennom dette samarbeidet vil dere tiltrekke dere og beholde de beste kollegene, og sikre et godt omdømme for virksomheten.